Kőkorszak vagy űrhajó

a0033

Nagyon nagy a Földön jelenleg a civilizációk közötti fejlődési szintkülönbség. Ritkaság az ilyen nagy fokú eltérés egy bolygón, fent űrhajó – lent kőbalta, egy idősíkon mindez. 

Igen, kőbalta és fadárda, nem elírás, nem tévedés, jól olvastad kedves látogató – lásd majd alul egy másik blogban  ( Ahol megállt az idő – Kőkorszak a XXI. században ) de most menjünk tovább, haladjunk szépen sorban, és jussunk el nem ötről – hanem egyről a hatra.

Nem lesz könnyű, még így sem, hogy csak a legminimálisabb, az alapinformációkat adjuk át. Az első kisebb megdöbbenés talán már a 2 galaxisnál indul…. Látható, hogy a  Milky Way apró porszem az IC 1011 galaxishoz képest. És ez még csak egy másik galaxis.

A következő, az alatta levő fotón pedig….. — nos akkor talán már azt értelmezve, és a világot kissé átértékelve mindenki saját magában — megnyílik az emberi elme, és el tud rugaszkodni a földi igencsak behatárolt dimenzióktól és gondolkodási módtól. Ehhez kívánunk minden kedves olvasónak sok sikert! Kezdjük is, induljunk a tudás és energia birtoklás magas szintű világaiba.

A Föld… nem lapos, nem korong… nem körülötte kering a Nap… nem körülötte kering az összes csillag… nem csak 1 galaxis van… nem csak 1 univerzum van… nem csak a Földön van élet… nem csak 5 elem alkothatja a DNS-t… nem csak szénalapú élet van már a Naprendszeren belül sem…stb.

Viszont… jó hír hogy végre már van hivatalosan: anyag – antianyag… tér – antitér… gravitáció – antigravitáció… gravitációs hullámok – antigravitációs hullámok… fény – antifény… fekete lyuk – fehér lyuk… intelligencia – mesterséges intelligencia…stb.

És ma már lehet ezekről a dolgokról gondolkozni, mert ha kiejti az ember azt a szót hogy antifény, fehér lyuk, antigravitációs hullámok, negyedik dimenzió stb. akkor nem ad a doktor bácsi egy szúrit, illetve barátságos ápolók sem hozzák sietve a hátulgombolós kabátkát, egy bizonyos gondozó intézet bentlakásos beutalójával együtt:-)

Elektromotoros autók, tértechnológia, kvantumfizika, nanotechnológia, kibernetika, robotika, és főleg a mesterséges intelligencia már most egy új ipari forradalom része, melyet az internet indított el pár évtizede. Beláthatatlan a végkimenetel, de erről is van külön a listában egy blog címe. Az AI és a IoT napról napra fejlődik és tanul, szédületes ütemben.

Az IoT fizikai eszközök hálózata, melyben az egyes elemek olyan technológiát tartalmaznak, melynek segítségével azok képesek egymással kommunikálni, valamint az érzékelőik segítségével saját, vagy külső környezetük változására önmaguktól reagálnak.

Tehát amíg hagyományos Interneten az emberek kommunikálnak egymással, addig a Dolgok Internetén intelligens eszközök beszélgetnek arról, hogy mit érzékelnek a szenzoraikkal és számukra mi lenne az ideális, hogy végső soron nekünk, embereknek jobbá, kényelmesebbé tegyék az életünket. Az Internet e két esetben nem két különálló hálózatot jelent, hanem egyazon nagy, az egész világot átfogó fizikai hálózatot, ahol 2009-ben még 2,5 milliárd eszköz volt összekapcsolva, viszont napjainkban már 30 milliárd különálló eszköz elérhető, köszönhetően az IoT fokozatos térnyerésének.

Az elkövetkező időszakban hatalmas növekedést jósol a Huawei a Dolgok Internete (IoT) területén. A várakozásaik szerint 2025-re csaknem 100 milliárd IoT-eszköz lesz majd nyilvántartásban, és óránként 2 millió szenzor kerül majd telepítésre. 

A vállalat szakemberei úgy vélik, hogy az okosotthonok és az okosautók azok a területek, amelyekben a felhasználók a leginkább keresik majd az IoT-eszközöket, ezért ezt a stratégiai lehetőséget kihasználva dolgoznak a fejlesztéseken. Az önvezető járműveket már nem autóként, hanem programozott robotokként kell elképzelni.

elo

Az emberiség fejlődési útját nézve elméleti szakemberek szerint ahogy egy civilizáció fejlődik és kiterjed a térben is, energiaszükségletei egyre meredekebb ívben növekednek az egyedszámmal és a gépeik igényeivel együtt. Ez alapján készült el a Kardasev-skála, amely egy-egy civilizáció technológiai fejlettségét tudja vizsgálni az alapján, hogy mennyi energiát birtokol.

Eredetileg a besorolást 1964-ben dolgozta ki az orosz asztrofizikus Nikolaj Kardasev, 3 alaptípust írt le energiafelhasználásuk alapján: az I. típus ( 1016W) a II. típus (1026W) és a III. típus (1036W). Később a csillagászok kiegészítették még több kategóriával, a IV. típussal (1046 W) és az V. típussal. Ez utóbbinak annyi energia áll rendelkezésére, ami meghaladja a mi univerzumunkban található mennyiséget: ők az összes univerzum minden idővonalának energiáját felhasználhatják tetszés szerint.

Tulajdonképpen ha találkoznánk ilyen V. típusú civilizációval, lehet, hogy annyira meghaladnák elménket, hogy fel se fognánk, hogy egy másik élőlénnyel állunk szemben. Ha pedig a VI. típusú civilizációt nézzük akkor az már ahhoz hasonló ahogyan az isteneket elképzeljük, már nem csak a tér-idő ura hanem teremteni is tud.

4c896-futurekr

Az emberiségnek már csak ezer éve van hátra, vagy még annyi se, mielőtt teljesen kihal, mondta Stephen Hawking világhírű tudós 2016 novemberben az Oxford Egyetemen rendezett konferencián tartott beszédében. Hawking szerint az emberi nem fennmaradását egyaránt veszélyezteti az atomháború, a katasztrofális méreteket öltő globális felmelegedés és a genetikailag módosított vírusok.

halley

A Földön egy emberi élet csupán egy villanás, a bolygón történtek pedig röpke pillanatok a végtelen  Univerzumban.

galax1

A Milky Way apró porszem az IC 1011 galaxishoz képest.

galax2

A fenti képen GALAXISOK láthatók, kint a világűrben nincs lent és fent… ha majd XXII. századi detektáló eszközünk lesz, akkor majd kint a világűrben bármerre nézünk végtelen számú galaxist látunk körülöttünk egy hatalmas gömbszerű kiterjedésben. Lábunk alatt, fejünk felett, tőlünk jobbra-balra, elől- hátul, mindenhol. Ez csak egy kis részlet, de már önmagában ez is jól érzékelteti a dolgokat. Tehát….ezek nem csillagok mint a mi Napunk, hanem galaxisok…. mindenhol…. az apró fénypontok is a távoli galaxisok fényei…. döbbenetes.

És természetesen mindegyik galaxisban több száz millió csillag található, mely körül több milliárd bolygó, és azok körül a holdjaik keringenek.

A Hubble új adatai valamint egy kutatócsapat elképzelései alapján amíg korábban a tudósok úgy gondolták 100-200 milliárd galaxis van az univerzumban, az új becslés szerint ennél tízszer több, nagyjából 2 billió.

Aki azt állítja hogy csak a Földön van élet azzal nem érdemes vitatkozni, mert nincs értelme. De ebbe a témába most ne menjünk bele mélységében, az egy másik blog. Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds

A galaxisok Hubble-féle osztályozása. Jobbra fent a közönséges spirálisok, lent a küllős spirálisok, balra az elliptikusok láthatók.

planetdim3

A mi galaxisunkban ennyi csillagot látunk este ha felnézünk az égre.

1f366-galaxy11

Naprendszerünk 225 millió évente tesz meg egy fordulatot Tejút galaxis központja körül. Amikor legutóbb volt a jelenlegi helyzetében, a dinoszauruszok éppen csak elkezdtek kóborolni a Földön.

3a7ff-milky252c

A civilizációk technológiai fejlettsége, alapvetően hat fokozatban

Ez a besorolás az energiahozzáférés mellett a tudás birtoklását is elég jól jelzi. A két szempont az energiatermelés és a technológiai fejlettség, amelyek egymással szoros összefüggésben vannak: minél több felhasználható energiával rendelkezik egy adott civilizáció, annál gyorsabban tud fejlődni a technológia, és minél fejlettebb a technológia, annál hatékonyabban tudják kitermelni az energiát.

I. típus: civilizáció, amely a lakóhelyéül szolgáló bolygóra szórt csillagenergiát hasznosítja.
II. típus: szupercivilizáció, amely saját csillagának energiáját teljes egészében hasznosítja.
III. típus: szupercivilizáció, amely a saját galaxisának teljes energiáját uralja és hasznosítja.
IV. típus: univerzum szintű civilizáció, amely az egész világegyetem energiaforrásai felett rendelkezik.
V. típus: multiverzum civilizáció, amely uralja az egész multiverzumot, az összes létező univerzum minden energiája a rendelkezésére áll.
VI. típus: legfelsőbb szintű civilizáció, amely felette áll az időnek és a térnek, így képes akár új univerzumokat is létrehozni.

93070-fanta10

A Földön jelenleg az a helyzet hogy ez a civilizáció az energiát még a több millió évvel ezelőtt elpusztult, megkövesedett növényi és állati tetemekből, fosszíliából nyeri, amit nagyon rossz hatásfokkal éget el (kőszén, kőolaj) és a bolygóját sem nagyon tudja elhagyni. Jelenleg sajnos ezen a listán kívüli, 0-s típusú civilizáció, és még nagyon hosszú az út és idő az I. típusú civilizáció eléréséhez is.

ufo20

galax

I. típus. Civilizáció, amely a lakóhelyéül szolgáló bolygóra szórt csillagenergiát hasznosítja

Globális civilizáció, képes hasznosítani a bolygó összes rendelkezésre álló erőforrását, valamint a Napból beérkező összes energiát is tárolni. Az ilyen fejlettségi színt eléréséhez az emberiségnek még több mint 100.000-szeresére kell hogy növelje az energiatermelését. A teljes hulladék újrahasznosítás 100%-ban az alap kiinduló pont.

Azért hogy a bolygón elérhető összes energiaforrást kihasználhassa, az embernek a teljes természet felett irányítást kell tudni: a vulkánok, a földrengések, lemeztektonikai mozgás energia, valamint a villámok energiájának befogása és tárolása, óceánok – tengerek alatti hullámerőművek, stb. Ma még ezek a dolgok számunkra a sci-fi kategória és némelyik megvalósítására elgondolásunk sincs, de amit a fejlettebb típusú civilizációk tudnak, ahhoz képest ez még csak primitív szint, mint hozzánk képest a kőkorszak.

26a0e-space17

galax

II.típus. Szupercivilizáció, amely saját csillagának energiáját teljes egészében hasznosítja

Ez már kissé más kategória nem az a szint hogy lerak a mezőre pár tucat napelemet, aztán azzal melegíti a vizet amivel fűt, vagy áramot termel. Ez a civilizáció már nem vár arra, hogy a csillag elküldje nekik bolygójukra az energiát – ők mennek a csillaghoz, hogy elvegyék. A saját napjuk teljes energiáját fel tudják használni.

Nézzünk erre egy példát, mit is jelent ez az előző rövid mondat, és máris látni fogjuk a szintkülönbséget. Konkrétan itt arról van szó, hogy pld. a Föld esetében a Naptól nem csak a százalékos arányaiban nagyon kevés Földre érkező energia – hanem a Nap energiájának a 100%-a kerül hasznosításra. Tehát minden többi a Naprendszerben lévő bolygótól és holdjaiktól elvonják azt, azokon nem lesz többé napfény – csak a sötétség és a hideg.

Amennyiben kettő, vagy három csillag van más csillagrendszerekben akkor talán az egyiket meghagyják. Reméljük ez a típusú civilizáció nem vetődik ide sem a Tejútrendszerből – sem más galaxisból. Szerencsére a Naprendszer galaktikus léptékben nagyon kicsi, és a Nap is apró és halvány a többi hatalmas, fényes csillaghoz képest.

Az egyik elképzelés egy Dyson-gömb, amely egy olyan gömb, amit a csillag köré építenek fel, teljesen bezárva azt, így felfogva és eltárolva energiáját, esetleg a bolygóra szállítva azt későbbi felhasználásra. Ami tehát nagyon lényeges: ez a civilizáció már a saját csillagának az összes energiáját fel tudja használni, tehát nem csak energiává alakítják a fényét, hanem befolyásolni képesek a csillag működését is.

Persze egy csillag energiájának elfogyasztása primitívnek tűnhet, ha ismerjük az alap működést – képzeljünk el inkább egy bolygó  méretű fúziós erőművet, mely üzemanyagát kaphatná akár egy gázóriásból is, ami körül kering. De az már ismét egy másik civilizációs fejlettségi szint, ettől magasabb kategória.

Miért szükséges, és egyáltalán mit is jelent ennyi hatalmas energia egy adott civilizációnak? Elsősorban nagyfokú biztonságot, ezen az adott II. típusú szinten semmi jelenleg ismert erő nem tudná elpusztítani (nyilván a magasabb szintű civilizációk igen, ha akarják). Például ha majd egyszer a mi civilizációnk is ezen a II. szinten lesz és egy nagy méretű égitest ütközési pályán belép a Naprendszerbe és a Föld felé tart. Akkori fejlett tudással egy ilyet, akár Hold méretűt is minden további nélkül atomjaira tudnánk bontani. Esetleg ha nem akarnánk megbolygatni a létezésben, akkor egyszerűen eltolhatnánk, vagy az égitesthez ütköztetnénk mondjuk a Plútót. Egy csillag feletti uralkodás után a bolygókkal való manőverezés már csak rutinmunka.

2035f-space26

galax

III. típus. Szupercivilizáció, amely a saját galaxisának teljes energiáját hasznosítja

Ez a középső szint, itt még nagyobb energia, technológia és tudás van a rendszerben. A III. típusú civilizáció energiakészlete nagyjából tízmilliárdszorosa a II típusúénak, így akár arra is képes lehet hogy tetszés szerint mozgasson bolygókat egyik bolygórendszerből a másikba, vagy akár teljesen új csillagokat alkosson.

Tehát míg az I. típusú civilizáció uralommal bír egy bolygó felett, a II. típusú pedig akár egy egész csillag felett, addig ez a szupercivilizáció gyakorlatilag már mindent tud az energiáról. Ennek köszönhetően a tér már nem lehet akadály nekik, ráadásul az energiafelhasználás minimalizálása és a teljesítmény növelése érdekében önmagukat is tökéletesíttették. Egy ilyen faj lehet, hogy kibernetikussá alakítja magát, de géntechnológiában mindenképp módosította a saját kódját.

Egy kis kitérő / Föld bolygó — Szintetikus humán genom – mesterséges emberi genom   A 2003-ban befejeződött humán genom projekt (HGP) kiolvasta a 3 milliárd betű sorrendjét a DNS-ben, ez az új, szintetikus HGP azt jelenti majd, hogy mi írjuk egymás után a 3 milliárd betűt, kémiailag megszintetizálunk egy teljes emberi genomot.

ae348-intel1

Ezen a szinten lévő civilizáció már nem maga végzi a piszkos munkát. Bizonyára már kifejlesztette és mindenképp megalkotta az önmagukat sokszorosító robotokat is, melyek csillagról csillagra rajzanak át, akár mindegyik köré Dyson-gömböt építve, az energiát galaktikus méretű hálózatukon át hazajuttatva az anyabolygóra. Tehát: nem bolygóról bolygóra rajzanak és közben önmagukat mindenhol sokszorosítják – az már ezen a szinten alap – hanem csillagról csillagra. Ez már nagyon minőségi különbség.

c310a-space16

a5658-galaxy

IV. típus. Univerzum szintű civilizáció, amely az egész világegyetem energiaforrásai felett rendelkezik

Az energiatermelés olyan módszereit alkalmazzák amelyekről itt a Földön nekünk fogalmunk sincs. Olyan fizikai törvényeket ismernek amik számunkra jelenleg még felfoghatatlanok. Az univerzum szintű civilizáció az egész világmindenség energiaforrásai felett rendelkezik, és akár arra is képes hogy szabadon alakítsa a téridőt, és valószínűleg halhatatlan is.

Mivel az univerzum teljes energiáját használják, így annak tágulását is lassítják vagy akár teljesen megállítják. Ezen a szinten már olyan energiaforrásokat  használnak amelyek ellentmondanak az utóbbi pár száz évben eddigi megismert és felfedezett fizikával kapcsolatos tudásunknak, ismereteinknek.

ufo25

a5658-galaxy

V. típus. Multiverzum civilizáció, amely uralja az egész multiverzumot, az összes létező univerzum minden energiája a rendelkezésére áll

Az V. típusú civilizáció uralja az egész multiverzumot.  Ez már olyan hatalmas tudással rendelkező, felfoghatatlan szinten lévő civilizáció, amelynek sikerült átjutnia a párhuzamos univerzumokba, így a létező összes univerzum minden energiája a rendelkezésére áll. Ezen a szinten már nem csak ismernek minden fizikai törvényt, hanem alakítják is azokat. Mint olyan lények akiknek több univerzumba, több idősíkba van bejárása, egyet pedig feltétlenül uralnak, irányítanak és akár száz százalékosan is kihasználnak.

planetpar

a5658-galaxy

VI. típus: Legfelsőbb szintű civilizáció, amely felette áll az időnek és a térnek, így képes akár új univerzumokat is létrehozni

Az elképzelhető legfejlettebb civilizáció, amit valójában jellemezni sem nagyon van tudásunk, fogalmunk. Az ilyen civilizáció felette áll az időnek és a térnek, így képes akár új univerzumokat is létrehozni, vagyis nagyon közel áll ahhoz, ahogyan az isteneket elképzeljük. Amíg az V. típusú civilizáció uralja a multiverzumot és több univerzumba be tud jutni, azok energiája rendelkezésére áll, addig ez a magasabb szintű civilizáció már képes univerzumot létrehozni.

univ

a5658-galaxy

Láthatjuk, van még bőven lehetősége fejlődni az emberiségnek. De ahhoz a sok egymás elleni háborút abba kell hagyni, mert amíg emberi vagy technológiai okból bármikor kitörhet egy atomháború az elsöpri az emberiséget. Szintén veszélyt jelent a sok erdőirtás és a káros levegőszennyeződés miatt a globális felmelegedés okozta természeti katasztrófa. És már ott van, ugrásra kész az AI… napról napra fejlődik, és tanul, saját magának – önállóan – hozott létre egy teljesen új mesterséges nyelvet.

kopterek2

Raymond Kurzweil jövőkutató leírja, hogy amint egy technológia megközelíti a lehetőségei határait, egy új technológia jelenik meg, ami lehetővé teszi a folyamatosan gyorsuló fejlődést. Azt jósolja, hogy ahogy közelebb kerülünk a szingularitáshoz, ezek a paradigmaváltások egyre gyakoribbak lesznek. Kurzweil úgy hiszi, hogy a Moore-törvény által leírt exponenciális növekedés folytatódni fog az integrált áramkörök utáni technológiákban, és a folyamat végül a szingularitáshoz vezet.

“Ez a laptop egyetlen nanoszekundum egy tízezred része alatt el tudna végezni az elmúlt tízezer év összes emberi gondolkodásának megfelelő gondolkodást (azaz tízmilliárd emberi agy tízezer éven keresztül végzett munkáját)

A technológia történelmének elemzése rámutat arra, hogy a technológiai változás exponenciális, szemben a jelenlegi ‘intuitív-lineáris’ nézetekkel. Ezért a 21. században nem 100 évnyi, hanem – a jelenlegi ütemmel – 20.000 évnyi fejlődést fogunk megtapasztalni. A fejlődés haszna, eredményei is, mint a chipsebesség és költséghatékonyság szintén exponenciálisan fognak növekedni. Még az exponenciális növekedés is exponenciálisan fog változni.

Pár évtizeden belül a gépi intelligencia meg fogja haladni az emberi intelligenciát, és ez a szingularitáshoz fog vezetni: olyan gyors és alapvető technológiai változásokhoz, amely szakadást fog létrehozni az emberi történelemben. Az esemény következményei olyan, jelenleg elképzelhetetlen jelenségek lesznek, mint a biológiai és nem-biológiai intelligencia keveredése, halhatatlan, szoftver alapú emberek, végül pedig egy hihetetlenül magas szintű intelligencia, amely fénysebességgel terjed az univerzumban.

Az emberi képességekben mélyreható és drámai hirtelenségű változást eredményező szingularitás dátumát 2045-re teszem. Az abban az évben létrehozott nem biológiai intelligencia egymilliárdszor erősebb lesz, mint az emberiség teljes intelligenciája ma.”

Ezeket  a fent leírt dolgokat, feladatokat, kihívásokat a következő időszakban sikeresen meg kell oldani, vagy ellenkező esetben fölösleges arról ábrándozni hogy az emberiség az I. típusú civilizáció szintet eléri.

Kettő választási lehetőség van – kőkorszak vagy űrhajó –  ideje lenne már globálisan szintet lépni.

universe

Most pedig csak nézzük meg ezt  a rövid animációs filmet. Az eleje talán kissé lassú de érdemes végig nézni, és nem főként a megjelenítés forma, hanem a mondanivaló ami figyelemre méltó.

Az alkotók sok tudás birtokában vannak, de nyilván nem abban a pénzügyi helyzetben és lehetőségben mint annak idején  a Star Wars stábja. Az ő első filmjüket 1977-ben mutatták be a mozikban Csillagok háborúja címmel. Majd utána következtek sorban a többi filmek amelyeken generációk nőttek fel.

Láthatjuk, a 80-as években még sok sci-fi dologból azóta ma már valóság lett.

Nem is olyan régen, pár száz évvel ezelőtt, ha valaki szembe ment  a dogmatikus tudománnyal az máglyán végezte, jobb esetben a diliházban vagy börtönben.

Versek, mesék, festmények, építészet – csak ezekkel tudtak információkat átadni és sok ember felé közölni. Ma sem árt óvatosnak lenni, tehát mit tehet az aki messze megelőzte adott technológiai korszakát amelyben él – marad neki is a művészet, és az internet.

a5658-galaxy

gömb

Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érdekes volt számodra pár információ. Látogasd meg ezt a további néhány oldalt is! 

maja17

A maják titkai

meg2

Egy biztos: ezt ember nem építhette – vagy mégis?

p30

Az Időkapszulák Nyomában

0c4b5-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ahol megállt az idő – Kőkorszak a XXI. században

atlantis

A Föld elveszett kontinensei, eltűnt civilizációk

robotf

Technológiai Szingularitás – Mesterséges Intelligencia

Kapcsolódó kép

5062d-k25c325a9k1

planet5

We love ❤️ Earth | We love ❤️ Mars | We love ❤️ Space  

univ3

Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds

5d194-planet3

Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds | Welcome to ITAW

planets,

We love Earth | We love Mars | We love Space  

gombhat

cropped-c682a-ship6

NATURE IS BEAUTY
BEAUTY IS NATURE
WE ARE ENGINEERS
BUT WHO ENGINEERED US?

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

 THANK YOU FOR VIEWING!

Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érdekes volt számodra pár információ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s