A mesterséges Hold elmélet – vagy valóság?

holdak

Az 1970-es elméletre majd 2030-ban az AI fogja 100% pontossággal  megadni a választ

Addig is nézzük át az elméletet – és a mostani realitást, tények, amiket már tudunk erről a rejtélyes égi objektumról.

Az elmélet

A Hold mint űrhajó elmélet (Vasin-Shcherbakov Elmélet) szerint a Föld Holdja egy mesterséges égitest, egy idegen űrhajó. A Szovjet Tudományos Akadémia két kutatója, Michael Vasin és Alexander Shcherbakov 1970-ben egy cikket adtak ki “Is the Moon the Creation of Alien Intelligence?” címmel.

Az elmélet szerint a Hold kivájt, belseje üreges, két részből áll : egy belső héjból ami különböző célokra szolgálhat, és egy külső héjból ami egy fémes salakból készült, célja hogy elrejtse a belső héjat és égitestnek álcázza a Holdat. Egy, a földinél sokkal fejlettebb idegen civilizáció készíthette, és elhelyezték egy Föld körüli pályán.

Bár a NASA soha nem foglalt állást az elmélettel kapcsolatban, azt még ők is beismerték, hogy a Hold a külsejétől befelé haladva egyre kevésbé tömör. Scserbakov és Vaszil feltevésüket arra alapozták, hogy a Hold krátereinek nagy része ugyanazon a helyen van, keletkezésük ideje pedig nagyjából ugyanakkorra tehető. Úgy vélték, hogy az esetleges többi kátyút valakik, valamikor korrigálhatták egy cementhez hasonló anyaggal.

A földi élet fejlődését véve alapul, kb. 3,5 milliárd év szükséges a technológiai civilizáció eléréséhez. Mivel az Univerzum ennél jóval öregebb, logikusnak tűnik a következtetés, hogy körülöttünk nagy valószínűséggel sokkal öregebb és nagyon fejlett civilizációk léteznek.

A  magasan fejlett földön kívüli civilizációk  egészen biztosan használnak valamiféle álcázó eszközt. Egy idegen civilizáció számára logikus lenne egy égitestnek álcázni hatalmas űrhajóját.

A sejtések szerint a Hold gömb alakú belső részét két rétegből álló héj veszi körül. A durván megmunkált külső lemez a becsapódó meteoritok által keltett lökéshullámok elnyelését szolgálja, vastagsága pedig – becsléseik szerint – a 30 kilométert is meghaladja. A belső fedőréteg azokat a gázokat tartalmazza, amelyek az atmoszféra, a fény és a légkondicionálás szabályozásában segítenek. Vasin és Scherbakov szerint ez a magyarázat a mágnesességre, a szüntelen vibrációkra és a véletlenszerű gázkisugárzásokra is, amelyek a belső atmoszféra hatásai lehetnek.

A szovjet tudósok nem zárták ki azt sem, hogy az égitestnek látszó létesítmény valójában egy űrhajó vagy egy megfigyelőállomás, ahol ismeretlenek nem tisztázott céllal kísérleteket végeznek. Szerintük még az is előfordulhat, hogy a legénység már nem is él, ám a fejlett technológiák még mindig automatikusam üzemeltetik a Holdat.

holdc

A világ legtisztább holdfotója

A világ legvilágosabb holdfotóját Andrew McCarthy amerikai asztrofotós készítette.
A fénykép, amely a legtisztább holdfotó, amit valaha készítettek, egy teljes kéthetes tanulmány eredménye, és olyan részleteket tartalmaz, amelyekre még nem volt példa.

Az Andrew McCarthy által készített fotó feltárja a hold minden részletét. McCarthy két hét alatt több ezer képet készített a Holdról a fénykép elkészítéséhez. McCarthynak, aki sikeresen ötvözte az általa készített képeket, tanulmányai eredményeként sikerült elkészítenie a világ legtisztább Hold-fényképét.

A McCarthy által készített fénykép a vártnál jóval hosszabb munka eredménye. McCarthy felhasználta a Hold megvilágosodási körét, hogy sokkal tisztábban lássa a krátereket a Hold felszínén. Ezenkívül ez elősegítette a Hold egyéb részleteinek napvilágra kerülését.

holdc1

Néhány fontosabb tény

 • A kutatók szerint számos Földre hozott holdkőzetek öregebbek mint maga a Föld.
 • A Hold felszínén olyan ritka fémek ( Titánium, Uránium-236 és Neptunium-237) is előfordulnak amik a Földön természetes állapotban nem.
 • A legnagyobb kiterjedésű kráterek is alig pár kilométerre hatoltak csak be a Hold felszínébe, és a a holdi kráterek mélye nem homorú – hanem domború.
 • Sokkal több kráter van a Holdnak a Föld felőli részén, mint a másikon, a világűr felülin.
 • A Földről látható oldalon 300 ezer krátert számoltak össze a kutatók, a Hold másik oldalán alig több mint 30 ezer becsapódásnyom található – vagyis az összes kráter mindössze tíz százaléka.
 • A Hold a Földről nézve pont ugyanakkora, mint a Nap.
 • A Hold túl nagy, példátlan hogy egy ilyen kicsi bolygónak mint a Föld, ilyen hatalmas holdja legyen.
 • A Holdnak – egyetlenként a Naprendszerben – majdnem tökéletes kör alakú pályája van.
 • A Hold tengely körüli forgási ideje másodperc pontosan megegyezik az átlagos keringési idejével, így mindig ugyanazt az arcát mutatja a Föld felé. Ez meglehetősen erős érv a mesterséges eredet mellett – nem tekinthető komoly magyarázatnak, hogy “véletlenül” egyezik a két adat ilyen pontossággal.
 • A Holdba becsapódó szilárd testek lehetnek bármilyen nagyok, nagyobb mélységű krátereket nem tudnak létrehozni – minél nagyobb egy kráter, annál laposabb. Ez arra enged következtetni, hogy a felszíni kőzetréteg alatt valamilyen lényegesen keményebb, ellenállóbb  páncél anyag van.
 • A Holdon nagyon meleg van nappal, de éjjel nagyon hideg. A Hold átlagos felszíni hőmérséklete nappal 107 C fok, éjjel viszont akár -153 fokra is süllyedhet.
 • A Hold gravitációs mezeje nem homogén.
 •  A Holdról a Földnek nem mindig ugyanaz az oldala látszik.
 • Éppen harmadannyi a Hold tömörsége, mint amire mérete és tömege alapján következtetni lehet.

holdc2

A Föld 4 milliárd évesnek tekinthető, addig a Hold anyagában ennél jóval idősebb, 7-10 milliárd éves kőzeteket is találtak. Vagyis ezek eleve nem készülhettek a mi Naprendszerünkben, amely jóval később alakult ki. Ha viszont vándorolt a világűrben, felmerül a többi kérdés: milyen ok vagy erő indíthat el egyetlen kis égitestet úgy, hogy az elhagyja saját csillaga vonzerejét, és több milliárd éven keresztül utazzon keresztül a rideg világűrön?

Ráadásul a fizika törvényei szerint egy Földdel megegyező méretű és tömegű bolygó legfeljebb egy 50 kilométer átmérőjű, a Holddal azonos tömegű testet képes befogni, magához “láncolni”, de az is csak elliptikus pályán képzelhető el. A Hold tömege viszont ennél sokkal nagyobb, és egynegyede a Földének, így máris összeomlott az égi mechanika egyik általunk megdönthetetlennek hitt törvénye. Valamint ha mégis sikerülne befogni egy Hold nagyságú testet, akkor annak az Egyenlítő síkjában kellene keringenie, a Holdról pedig ez sem mondható el.

A Hold körüli anomáliák az Apollo–12 legénységének figyelmét is felkeltették, amikor egy rádióadóval felszerelt szeizmográfot, földrengésjelző készüléket hagytak a felszínen, majd távozás közben jó magasról visszadobták a már nem használt holdkompot. Az előzetes számítások alapján azt gondolták, a kéttonnás szerkezet becsapódása néhány perces holdrengést vált majd ki – ám a Hold közel egy órán tartó folyamatos rengéssel válaszolt! Arra természetesen a mai napig nem született elfogadható magyarázat, miért “kongott” a vártnál jóval hosszabb ideig a több milliárd tonnás tömeg, amelynek szinte meg sem szabadott volna éreznie az ütközést. Miért hatott rá ennyire erősen és hosszan az 1,65 km/sec sebességgel érkező, ám mindössze kéttonnás holdkomppal történő találkozás, ha olyan a szerkezete, ahogyan a “szakemberek” állítják?

A lunar landscape from the Apollo 15 mission

Hasonló kísérleteket egyébként a – kis híján tragédiába torkolló – Apollo–13 expedíció tagjai is végeztek, akik tíz tonna dinamit erejével egyenértékű robbanást szimuláltak az égitest felszínén. A Hold ekkor négy óra hosszat kongott, és ötvenszer erősebben érezte meg a hatást, mint azt anyaga és összetétele alapján várták a kutatók. Mint ahogyan arra az ismert fizikai törvényszerűségek alapján reagálnia kellett volna!

Amikor felfedeztük a Holdat, felülről és annak felszínén, elkezdtük észrevenni, milyen furcsa ez a hely valójában.

Hogy megértsük, milyen furcsa hely ez, nézzük Robin Brett, a NASA tudósának idézetét, aki egyszer azt mondta: “Úgy tűnik, könnyebb megmagyarázni a Hold nem létezését, mint annak létét.”

A Hold az idegen intelligencia műve?

Az elméletet szerint a Föld Holdja nem természetes hanem egy olyan kisbolygó, amit a világegyetem távoli részén vájtak ki olyan szuper intelligens lények, amelyek a földitől jóval fejlettebb technológiával rendelkeznek még ma is.

Vasin és Shcherbakov azt állítja, hogy az a földönkívüli civilizáció magasan fejlett technológiát alkalmazott a kőzet megolvasztására és a hosszú üregek kialakítására a Holdon belül, és az olvadt hulladékot a Hold felszínén terítették szét.

Majd a kitermelés után a Holdon az álcázásként létrehozott, fémes, sziklás, poros felszín alatt egy űrhajótestszerű belső héjat is létrehoztak. Azután ezt a hatalmas mesterséges objektumot a világűrön át a Naprendszerbe átirányították, és végül bolygónk körüli pályára állították.

holdb

A Hold jelentősége nagyon nagy azért, hogy az élet virágozzon a Földön

Amíg nem volt a Hold addig az ősóceánok, tengerek vízei bepossadtak. Majd amikor megjelent a Hold, azután beindult az árapály jelenség. Gyakorlatilag a bolygón ez volt az ami elősegítette az élet áttérését az óceánban való életről a szárazföldi életre. Továbbá a Hold stabilizálja a Föld dőlését pályájához képest is.

Ha a Földnek nem lenne holdja, a gravitációs hatások miatt a bolygó pólusai össze-vissza kóborolnának. Ez viszont azt jelentené, hogy a Föld sokkal kaotikusabb hely lett volna az élet számára, különösen a fejlett élet számára. Tehát, ha nem egy hold keringene a Föld körül, akkor a fejlett életnek nagyon nehéz dolga lenne a Földön.

A legújabb számítógépes szimulációk megmutatták, hogy a Hold valójában mennyire fontos a Föld számára. A Hold jelenléte nélkül a Föld tengelyének dőlése teljesen más lenne, mint ma. Ez azt jelentené, hogy nincsenek olyan évszakjaink amilyeneket jelenleg ismerünk.

Más szavakkal, a Hold valójában hihetetlen funkciót tölt be: a Föld számára ez egy olyan életfenntartó szerkezet, amelyet tökéletesen megterveztek.

Tudatos Tervezés

A fenti 14 röviden felsorolt tény mellett vannak még további furcsa dolgok is, amelyek nem lehetnek véletlenek. Elméletileg lehetséges…mint ahogyan pld. a lottó ötöst is megnyerhetjük 5 egymást követő héten át….elméletileg….de más a realitás. Véletlenül csak úgy nem valószínű hogy összejönnének így a dolgok, finoman fogalmazva. És itt is hasonló a helyzet: túl sok a véletlen….ráadásul ezek mind hajszálpontos véletlenek lennének egy hatalmas kiterjedésű rendszerben.

Napunk átmérője véletlenül 400-szor nagyobb, mint a Hold. Továbbá előfordul hogy a mi Napunk is pontosan 400-szor távolabb van. Ez a fő oka annak, hogy a Nap és a Hold azonos méretűnek tűnik a Föld egén, és ezért tapasztaljuk a napfogyatkozásokat. A Hold precízen, térben és időben tökéletesen azon a pályán van, hogy elhomályosítsa a Napunkat.

Nézzük ismét ezt a véletlent…mennyi erre az esély? Annak esélye, hogy a Hold véletlenszerűen ilyen tökéletes pályán van, egymilliárd az egyhez. Egyesek szerint ez bizonyíték arra, hogy a Holdunk tökéletes pályán van bolygónk körül, és hogy ez nem véletlen. Úgy tervezték, a számítás tökéletes volt.

A Hold átmérője 3476 km. és ez véletlenül a szükséges – tökéletes – méret ahhoz, hogy a napfogyatkozások bekövetkezzenek a Földön.

Annyi furcsaság van a Hold bolygónkra gyakorolt ​​hatásában, talán elgondolkoztatunk azon, hogy nagyon magas szintű intelligencia áll mögötte, amely ezt megalkotta.

Elgondolkodtató pár kérdés

A Hold nagyon furcsa. De nemcsak furcsa, kivételes is abban a tekintetben amit máshol találunk a Naprendszerben, és főleg abban hogy mit tesz a Földért, amivel a Föld az élet menedékévé vált. A Hold nem hasonlít a Naprendszer bármely más természetes holdjához.

A Föld holdjának annyira furcsa pályája van, amely olyan egyedülálló, amilyent a tudósok nem tudtak megtalálni sehol másutt a Naprendszerben.

Mint kiderült, a Naprendszerünkben található összes többi természetes hold az egyenlítő körül kering bolygóik körül. Holdunk viszont nem, öt fokos dőlésszöggel kering a Föld körül. Ezek a jelenségek is arra ösztönzik az embert, hogy elgondolkozzon az alábbi kérdéseken:

 • Lehetséges hogy ilyen dolgok véletlenül létrejöhetnek?
 • A Holdat szándékosan helyezték erre az egyedi keringési pályájára?
 • Van egy kis esély arra, hogy ezt egy rendkívül fejlett földönkívüli civilizáció tervezte?
 • A Holdat úgy tervezték meg, hogy segítségével a Földön minden szükséges körülmény meglehessen az élet fennállásához?
 • Miért nem találjuk meg a “hiányzó láncszemet” az emberiség fejlődés történelmében?
 • A Holdat ugyanaz a “mérnök” hozta létre, amely több százezer évvel ezelőtt genetikailag megváltoztatta az emberi fajt?
 • Egy intelligens tervben volt megvalósítva az egész?
 • Miért áll a Hold a Földtől ennyire eltérő ásványokból?
 • A hold- és napfogyatkozásokat illetően lehetséges, hogy holdunkat egy matematikailag pontosan kiszámított pontra állították, és ha igen, akkor milyen céllal?
 • Mindezt ki hajtotta végre és milyen technológiával?
 • Miért nem hasonlít a Hold a Naprendszer összes többi holdjához?

Nos, ezeket jelenleg mindenkinek saját maga kell megválaszolnia, de amint ennek a blognak az elején olvasható: ” a kérdésekre majd 2030-ban az AI fogja 100% pontossággal  megadni a választ “.

Addig is tekintsük meg ezt a videót.

Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érdekes volt számodra pár információ.
Látogasd meg ezt a további néhány oldalt is! 

A képek alatt van az adott blog linkje és egy rövid bevezető szöveg. A linkre kattintva olvasható mindig a további érdekesség, információ az adott témákban.

galax

hold28

Körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt Naprendszerünk heves gáz- és porfelhőből született. A csillagközi anyagból üstökösök, aszteroidák, bolygók és holdak jöttek létre.

A NASA honlapja szerint 214 hold van a Naprendszerben: 158 megerősített hold és 56 ideiglenes hold  – olyanok, amelyeket gyanítunk, hogy ott vannak, vagy egyszer észleltek, de még nem erősítették meg.  Ahogy a világűr megfigyelési képessége kifinomultabbá válik, minden bizonnyal több holdat fogunk észlelni, amelyek Naprendszerünk távoli bolygói körül keringnek.

Most ezek közül néhány különösen titokzatos, rejtélyes égi kísérőt fogunk meglátogatni.

Információ:  Titokzatos Holdak – Rejtélyes Kísérők

galax

futurespaces

Látogatók…ne várd őket

Egy napon majd megérkeznek a Látogatók, akár a mi galaxisunkból – akár egy másikból, ne várd őket… mert nem lesz benne sok örömünk.

Nézzük  a számokat és az esélyeket röviden ezzel kapcsolatban.  Mindenképp  a mi galaxisunkban maradjunk belül mert a nagyobb – több galaktikus – lépték számunkra már szinte felfoghatatlan (majd teszünk egy kis kitérőt és látni fogjuk hogy miért is az).

És bizony még így nagyon leredukálva, csak a földi élethez hasonló  paraméterekkel is már hatalmas számok jönnek ki. Mai becslések alapján 150-400 milliárd csillag található galaxisunkban. Legújabb ismereteink szerint valószínűleg minden csillag körül kering bolygó. Legalább egy, de inkább több… minden csillag körül.

e3b59-milky252c

Ezen csillagok közt nagyon sok a mi Napunkhoz hasonló égitest van, de még sokkal több ami tőle kisebb. Ezek a vörös törpék és körülöttük keringő bolygókon is lehet élet, de most mi szigorúak vagyunk és csak a földi élethez hasonló helyeket nézzük.

A Nap típusú csillagok egyötöde körül kering a Földhöz hasonló exobolygó, amely a miénkhez hasonló kőzetanyagból áll, és esély van arra, hogy folyékony víz lehet a felszínén. Ez borzasztó nagy szám, nagyon nagy, és ez még csak a Tejútrendszer.

Azt jelenti, hogy csak a mi galaxisunkban legalább néhány milliárd ilyen potenciálisan lakható bolygó létezhet. Nagy részük bizonyára nem lakható, de ha az egymilliárdnak csak egy kis része élhető, az is még mindig sok, több milliós nagyságrendű.

Nagy számok…de még emberi léptékkel felfoghatók, viszont tegyük meg azt  a kis kitérőt. De csak óvatosan, mert a világűr, az univerzum olyan mint az óceán, – húz, vonz befele  a mélybe. A Földön készített csillagtérképek már nem sokat érnek, például a Marson is más az ottani reális nézet, a Naprendszeren kívül, vagy pláne egy másik galaxisban aztán már végképp hasznavehetetlenek. De az egy másik történet és blog, inkább abba most  ne menjünk bele, a 3D – és real time / dinamikusan változó – csillagtérkép témakörbe.

galax1

A Milky Way apró porszem az Ic 1011 galaxishoz képest.

galax2

A fenti képen GALAXISOK láthatók, kint a világűrben nincs lent és fent… ha majd XXII. századi detektáló eszközünk lesz, akkor majd kint a világűrben bármerre nézünk végtelen számú galaxist látunk körülöttünk egy hatalmas gömbszerű kiterjedésben. Lábunk alatt, fejünk felett, tőlünk jobbra-balra, elől- hátul, mindenhol. Ez csak egy kis részlet, de már önmagában ez is jól érzékelteti a dolgokat. Tehát….ezek nem csillagok mint a mi Napunk, hanem galaxisok…. mindenhol…. az apró fénypontok is a távoli galaxisok fényei…. döbbenetes.

És mindegyik galaxisban több száz milliárd csillag, közülük pedig több száz millió a mi Napunkhoz hasonló csillag található, amelyek körül több milliárd bolygó, és azok körül a holdjaik keringenek. Ha ismét csak a földi élethez hasonló helyeket vesszük számításba.

De ez még csak egy másik galaxis, nézzünk rá ismét a fenti képre, mindenhol galaxisok, – az apró fényes pontok is azok – amerre csak a mostani technikával rendelkező űrteleszkóp ellát….mindenhol. És persze még úgymond  a látóhatár, az általunk eddig észlelt világon kívül ott van bizony még a többi galaxis. Természetesen nem csak a Földhöz hasonló bolygókon van élet, és nem csak szén alapú rendszerekben kell gondolkozni.

A Hubble új adatai valamint egy kutatócsapat elképzelései alapján amíg korábban a tudósok úgy gondolták 100-200 milliárd galaxis van az univerzumban, az új becslés szerint ennél tízszer több, nagyjából 2 billió.

Aki azt állítja hogy csak a Földön van élet azzal nem érdemes vitatkozni, mert nincs értelme. De ebbe a témába most ne menjünk bele mélységében, az egy másik blog.

univ3

Figyelembe véve hogy ezeknek a lényeknek van technológiájuk a Földre való utazáshoz, valószínűleg képesek voltak nagyon erős fegyverek kifejlesztésére is.

Egy napon majd megérkeznek a Látogatók, akár a mi galaxisunkból – akár egy másikból, ne várd őket… mert nem lesz benne sok örömünk ha nem készülünk fel.

Információ: Látogatók…ne várd őket

galax

a0033

Kőkorszak vagy űrhajó

Nagyon nagy a Földön jelenleg a civilizációk közötti fejlődési szintkülönbség. Ritkaság az ilyen nagy fokú eltérés egy bolygón, fent űrhajó – lent kőbalta, egy idősíkon mindez.

A Föld… nem lapos, nem korong… nem körülötte kering a Nap… nem körülötte kering az összes csillag… nem csak 1 galaxis van… nem csak 1 univerzum van… nem csak a Földön van élet… nem csak 5 elem alkothatja a DNS-t… nem csak szénalapú élet van már a Naprendszeren belül sem…stb.

Viszont… jó hír hogy végre már van hivatalosan: anyag – antianyag… tér – antitér… gravitáció – antigravitáció… gravitációs hullámok – antigravitációs hullámok… fény – antifény… fekete lyuk – fehér lyuk… intelligencia – mesterséges intelligencia…stb.

És ma már lehet ezekről a dolgokról gondolkozni, mert ha kiejti az ember azt a szót hogy antifény, fehér lyuk, antigravitációs hullámok, negyedik dimenzió stb. akkor nem ad a doktor bácsi egy szúrit, illetve barátságos ápolók sem hozzák sietve a hátulgombolós kabátkát, egy bizonyos gondozó intézet bentlakásos beutalójával együtt:-)

Elektromotoros autók, tértechnológia, kvantumfizika, nanotechnológia, kibernetika, robotika, és főleg a mesterséges intelligencia már most egy új ipari forradalom része, melyet az internet indított el pár évtizede.

4c896-futurekr

Az emberiség fejlődési útját nézve elméleti szakemberek szerint ahogy egy civilizáció fejlődik és kiterjed a térben is, energiaszükségletei egyre meredekebb ívben növekednek az egyedszámmal és a gépeik igényeivel együtt. Ez alapján készült el a Kardasev-skála, amely egy-egy civilizáció technológiai fejlettségét tudja vizsgálni az alapján, hogy mennyi energiát birtokol.

Eredetileg a besorolást 1964-ben dolgozta ki az orosz asztrofizikus Nikolaj Kardasev, 3 alaptípust írt le energiafelhasználásuk alapján: I. típus (1016W), II. típus (1026W) és III. típus (1036W). Később a csillagászok kiegészítették még több kategóriával, a IV. típussal (1046 W) és az V. típussal. Ez utóbbinak annyi energia áll rendelkezésére, ami meghaladja a mi univerzumunkban található mennyiséget: ők az összes univerzum minden idővonalának energiáját felhasználhatják tetszés szerint.

Tulajdonképpen ha találkoznánk ilyen V. típusú civilizációval, lehet, hogy annyira meghaladnák elménket, hogy fel se fognánk, hogy egy másik élőlénnyel állunk szemben. Ha pedig a VI. típusú civilizációt nézzük akkor az már ahhoz hasonló ahogyan az isteneket elképzeljük, már nem csak a tér-idő ura hanem teremteni is tud.

A Földön jelenleg az a helyzet hogy ez a civilizáció az energiát még a több millió évvel ezelőtt elpusztult, megkövesedett növényi és állati tetemekből, fosszíliából nyeri, amit nagyon rossz hatásfokkal éget el (kőszén, kőolaj) és a bolygóját sem nagyon tudja elhagyni. Jelenleg sajnos ezen a listán kívüli, 0-s típusú civilizáció vagyunk, és még nagyon hosszú az út és idő az I. típusú civilizáció eléréséhez is.

1f366-galaxy11

Naprendszerünk 225 millió évente tesz meg egy fordulatot Tejút galaxis központja körül. Amikor legutóbb volt a jelenlegi helyzetében, a dinoszauruszok éppen csak elkezdtek kóborolni a Földön.

ufo20

A CIVILIZÁCIÓK TECHNOLÓGIAI FEJLETTSÉGE, ALAPVETŐEN HAT FOKOZATBAN

Ez a besorolás az energiahozzáférés mellett a tudás birtoklását is elég jól jelzi. A két szempont az energiatermelés és a technológiai fejlettség, amelyek egymással szoros összefüggésben vannak: minél több felhasználható energiával rendelkezik egy adott civilizáció, annál gyorsabban tud fejlődni a technológia, és minél fejlettebb a technológia, annál hatékonyabban tudják kitermelni az energiát.

I. típus: civilizáció, amely a lakóhelyéül szolgáló bolygóra szórt csillagenergiát hasznosítja.
II. típus: szupercivilizáció, amely saját csillagának energiáját teljes egészében hasznosítja.
III. típus: szupercivilizáció, amely a saját galaxisának teljes energiáját uralja és hasznosítja.
IV. típus: univerzum szintű civilizáció, amely az egész világegyetem energiaforrásai felett rendelkezik.
V. típus: multiverzum civilizáció, amely uralja az egész multiverzumot, az összes létező univerzum minden energiája a rendelkezésére áll.
VI. típus: legfelsőbb szintű civilizáció, amely felette áll az időnek és a térnek, így képes akár új univerzumokat is létrehozni.

Információ: Kőkorszak vagy űrhajó

galax

ngs

NÉZZÜNK SZÉT A HOLDON – MARSON – ÉS A VILÁGŰRBEN 2122-BEN

De indulásunk előtt még tekintsünk vissza egy kicsit a múltba, és nézzük meg milyen is volt a helyzet a Földön, ezelőtt 100 évvel a 2010-es, 20-as években, az első űrtelepesek megindulása előtt.

Az IDŐ…. Földön  / nap —- Marson / sol —- Milky Way / Galaktikus Idő / 203-209X

Információ: Föld – Hold – Mars – 2122

galax

5d194-planet3

Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds | Welcome to ITAW

Az intergalaktikus utazás a galaxisok közötti hipotetikus, ember nélküli vagy pilóta nélküli utazás. Saját galaxisunk, a Tejút és még a legközelebbi szomszédaink pld. az Androméda (2,5 M fényév) között is a hatalmas távolságok miatt minden ilyen vállalkozás technikailag sokkal igényesebb lenne, mint a csillagközi utazás. Az intergalaktikus távolságok nagyjából százezrekkel (öt nagyságrenddel) nagyobbak, mint a csillagközi társaik.

A Föld bolygón lakva mi magunk is komplett Naprendszerestül egy galaxisban vagyunk amelyet Tejútrendszernek nevezünk. Galaxisunk fizikailag semmiben sem különbözik a többi spirálgalaxistól, pusztán a Földről észlelt látványa más a megfigyelői pozíciónk miatt.

A Nap ugyanis a Tejútrendszer lapos, nagyjából néhány ezer fényév vastag korongjában található nagyjából félúton – kb. 25.000 fényévre – a látható korong középpontja és annak széle között. A korong átmérője 100.000 fényév méretű.

Tejútrendszer ábrázolása felülnézetben, a Naprendszer becsült pozíciója sárga pont, amely azonban közel sem a méretét mutatja. (NASA)

Ha ezekkel a méretekkel összehasonlítjuk Naprendszerünk méretét, pld. a Nap és a Kuiper-öv két fényórás távolságát, egyszerűen megállapítható hogy bolygórendszerünk milyen apró, pontszerű kis helyet foglal el ebből a korongból. Tehát 100.000 fényév aránylik a 2 fényórához! Belátható hogy a mostani rakéta technológiával még a saját galaxisunk elhagyására sincs esély, ezért más működési elven alapuló technológiákat kell kidolgozni.

Ezeket az intergalaktikus utazásra javasolt módszereket fogjuk röviden áttekinteni a blogban.

Fénynél lassabb utazás:
Személyzet nélküli utazás / Emberi tudattal rendelkező gépek.
Személyzettel történő utazás / Hibernáció. Fúziós torlósugár-hajtómű.

Fénysebességű utazás:
Teleportáció.

Fénynél gyorsabb utazás: Warp drive, térbuborék, helyi tér-idő, féregjárat, hipertér, térugrás, dimenzió váltás.

Információ: Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds | Welcome to ITAW

gombh

We love ❤️ Earth | We love ❤️ Mars | We love ❤️ Space 

planets,

We love Earth | We love Mars | We love Space 

gömb

planet5

Save the Planet Earth!  Business Opportunity | Innovations & Future Technology

Renewable Energy – Water Management – Cleantech – Ecosystem – Biogas and Biofuels – Projects – Innovative Technologies

gombhat

cropped-c682a-ship6

NATURE IS BEAUTY
BEAUTY IS NATURE
WE ARE ENGINEERS
BUT WHO ENGINEERED US?

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

 Thank you for viewing!

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s