Magyar Szabadalmak – Innovációk

imnvip

Új típusú tűzgátló karton ásványi alapanyagból

A korszerű építészetben,a könnyűszerkezetes technológiáknál, a régebbi épületek felújításakor, és  az előző évtizedekben beton panelekből épített lakótelepi házak külső hőszigetelésekor egyre nagyobb jelentőségű lesz a kiemelkedő hatásfokú,passzív tűzvédelmi standardok alkalmazása. Különösen nagy kockázatot jelentenek a többszintes, soklakásos, valamint a több ezer látogatót befogadó közösségi létesítményekben kialakuló tüzek, mivel ezek esetén igen rövid időn belül sok ember élete kerülhet veszélybe.

A tűzesetek miatt bekövetkező emberi tragédiák megelőzése, és az anyagi károk csökkentése érdekében jelenleg főleg gipszalapú elemeket használnak főfalazatok és válaszfalak burkolására,ill. válaszfalazatokat helyettesítő térelválasztásra (gipszkarton). Hosszabb ideig tartó, növekvő hőhatás következtében azonban ezek szerkezetében olyan kémiai és fizikai változások mennek végbe, amelyek jelentősen csökkenti azok szilárdságát, megrepednek, rövid időn belül szétporladnak, tűzgátló hatásuk lényegében megszűnik.

Az eddig elterjedten alkalmazott tűzgátló gipszkarton elemek hiányosságainak kiküszöbölése, tűzálló jellemzőinek növelése, valamint alkalmazástechnikai paramétereinek szélesítése céljából új típusú karton létrehozására tettünk javaslatot az Európai Szabadalmi Hivatalnál 2017. október 2-án az EP17194372 számú találmányi bejelentésben.  A bányászott ásványi alapanyagból készített lapokkal határolt, többrétegű tűzgátló karton termikus és mechanikai jellemzői lényegesen meghaladják a gipszalapú anyagok minőségi mutatóit. Emellett jelentősen szélesítik a tűzgátló kartonok alkalmazási területeit.

A találmány szerint gyártott anyagok tűzgátló tulajdonságainak javítását három rétegű tűzálló anyag összerendezésével érjük el a gyártani kívánt termékekben. A két tűzgátló határoló lap előzetesen hőkezelt, optimális szemcse összetételű, nagy tűzállóságú cement kötésű ásványból készül. Ezek közé dolgozzuk be a szálkerámiából, vagy duzzasztott perlitből előállított, kiváló hőszigetelő képességű réteget. A lapok tűzállósága és mechanikai szilárdsága a kötőanyagul szolgáló tűzálló cement adagolását követő második hőkezeléssel növelhető. Az így előállított termékek az eddig alkalmazott anyagokéhoz viszonyítva négyszer-ötször nagyobb, 1100 oC feletti hőhatásnak is stabilan ellenállnak.

A megrendelő, vagy a közvetlen felhasználó külön igénye esetén, a második hőkezelés előtt a két ásványalapú határoló lap szemcséihez fémoxidokat, vagy azok meghatározott arányú keverékét adagoljuk, amely nagy stabilitású színes bevonatot képez a felületen és a lapok teljes keresztmetszetében. Ezzel a bármilyen színű réteggel rendelkező tűzgátló lapokkal az eddigieknél lényegesen szélesebb skálájú, kellemesebb esztétikai hatás kelthető. Az így készített lapok a beépítésük után semmilyen további felületkezelést, vagy egyéb festési munkálatot nem igényelnek. A tüzek esetén fejlődő oxidáló égéstermékek nem változtatják meg a színűket. Nagyfokú vegyi stabilitásuknak köszönhetően könnyen tisztíthatók, fertőtleníthetők. Ezek a lapok különösen előnyösen alkalmazhatók olyan építményekben, ahol lényeges a felület állandó színe és folyamatos tisztán tartása (kórházak, élelmiszer raktárak, közösségi épületek).

Rendkívül fontos innovatív elemei a szabadalomnak, hogy a többszörös átégési értéken kívül az alkalmazott ásványtól függően sugárzáselnyelő tulajdonsággal rendelkezik, valamint a gipszkartonnal ellentétben minden esetben inert hulladékként újra felhasználható, azaz hozzáadott környezetvédelmi értékeket is képvisel.

A kartonelemek előállításához hazánkban és világszerte jó minőségű ásványvagyon, és bányászati lehetőség áll rendelkezésre, ezért bárhol a világon, ahol szempont a jelenleginél 4-5-ször hatásosabb tűzvédelem (Mediterráneum, Kalifornia, Florida, Ausztrália) valamint a környezet védelme reciklálható építőanyagok felhasználásával, ott vélhetően komoly érdeklődésre számíthat az előzetes oltalom alá helyezett eljárás és technológia.

A termék előállításának költségei megegyeznek a tűzgátló gipszkarton lapok jelenlegi bekerülési költségeivel, valamint ugyanolyan mértékben, kiválóan megmunkálhatóak.

tuz

A vizsgálat célja a karton 900°C fok feletti viselkedésének elemzése.

Vizsgált minta: égésgátló karton.

Az égésgátló karton tűzzel szembeni stabilitásának vizsgálata az 1.ábra szerinti elrendezésben.

Vizsgálat módozata: Egyoldali, alsó PB gáztüzelésű, tűzzsámolyos tüzeléssel.

Hőmérséklet mérése: K típusú köpenyhőelemmel, tűzterhelt oldalon, a vizsgált mintával érintkezve. Regisztráló berendezés:  EASYBUS szenzor modul, EBS9 működtető szoftver.

Vizsgálati hőmérséklet: a lap tűz felőli oldalán: 800-950°C.

Környezeti hőmérséklet: 20°C

Vizsgálati időtartam: 50 perc.

tuz1

tuz2

A vizsgálat értékelése.

A vizsgálati elrendezés az 1. és 2. ábrán látható. A hőmérséklet regisztráló rendszer a 3. ábrán, míg a mérés közben regisztrált hőmérséklet görbe a 4. ábrán látható. A hőelemet a mérés közben a minta felületén elmozgattuk, ezért a görbén a hőmérséklet változása figyelhető meg 800-950°C közötti hőmérsékleten. 50 perc után a vizsgálatot leállítottuk, mivel a mintán változást nem észleltünk. A mintát a vizsgálat után szemrevételezéssel megvizsgáltuk

tuz3

Eredmények összefoglalása.

A mintát a teszt után megvizsgáltuk. A felületén két nagyobb repedés volt tapasztalható, de a minta egészben maradt. A felületét csavarhúzóval felkarcolva a minta szilárd volt feszítésre nem tört el. A vizsgált termék a leírt tűzterhelést a vizsgált időtartam alatt a fentiek szerint elviselte.

gömb

imntumblr

recycl

Mobil gumiabroncs feldolgozó technológia

A hulladéktól való megszabadulás (annak elhelyezése, tárolása) az emberi társadalom számára mindig is gondot okozott. A gondok elsősorban a birtokosnál jelentkeznek, de a mennyiség – és egyre inkább a veszélyesség – növekedésével számos esetben konfliktusokat okoztak a társadalmi és a természeti környezetben is.

A hulladékok ártalmatlanítása akár lerakással, akár égetéssel történik, negatív környezeti hatásokat eredményez, a kezelés költségei pedig improduktív jellegű gazdasági, társadalmi szintű kiadásokat követelnek.

Európai Uniós követelmények a gumiabroncsokra is a többi termékhez hasonlóan vonatkoznak a hulladékgazdálkodási prioritások.

  1. Prevenció, azaz a hulladékképződés megakadályozása.
  2. Anyagában történő hasznosítás (lebontás kaucsukká, építőipari alkalmazások, őrlemény készítése, majd az őrlemény használata gumikeverékekben, vagy más polimerekkel kombinálva sportpályáknál, esetleg bitumennel együtt az útépítésben)
  • Energetikai hasznosítás cementművekben vagy kifejezetten erre a célra tervezett fluidágyas égetőkben.

A gumiabroncs hulladékok tekintetében nincs megállapított Európai Uniós hasznosítási kvóta (kg/fő/év), az EU joggyakorlatának megfelelően az ún. indirekt szabályozás érvényesül, azaz 2003. július 1. napjától tilos a használt gumiabroncsok hulladéklerakóban történő elhelyezése. A tilalom 2006. július 16-tól már az aprított hulladék gumiabroncsokra is kiterjed, melynek következtében elkerülhetetlenné vált a hulladékká vált gumiabroncsok elkülönített gyűjtése és teljes mértékű hasznosítása.

Azzal, hogy szigorítják néhány éven belül az égetés során a kibocsátásokat (2000/76/EK irányelv), szűkítik azoknak a cementműveknek a körét, amelyek technológiájába be lehet vinni az abroncshulladékot, azaz nehezebb lesz az egyik leggyakoribb hasznosítás kivitelezése.

A fentiek alapján a hulladék gumiabroncsok innovatív, energiatakarékos, költséghatékony és környezetkímélő feldolgozásának igénye hívta életre az immár A 1 minősítésű, Európa 38 országában szabadalomként bejegyzett technológiát. A Baseli Egyezmény alaptétele: „a hulladékokat lehetőség szerint a keletkezés helyén kell kezelni, feldolgozni illetve hasznosítani”. Természetesen ez az ajánlás nemzetállami környezetgazdálkodásra vonatkozik. A szabadalom feltalálójának azonban az az életszerű – és provokatív kihívásnak tekintendő –ötlete támadt, hogy feleljen meg szó szerint ezen elvárásnak, hiszen pontosan leírja a lényeget, az elérendő célt.

A szabadalom alapötlete, hogy nem egy adott centrális telephelyen dolgozza fel a hulladékot, hanem a keletkezés helyén, azaz egy meglévő csarnoktechnológiát tervezett rá egy kamionszerelvényre. A szabadalom előnye a telepített technológiákkal szemben, hogy nem kell költséges és hosszas hatósági engedélyeztetési folyamatok után létrejövő üzemépületeket építeni és fenntartani, valamint a gumiabroncsok alakjából adódóan a szállítási és logisztikai költségek is jelentősen csökkenthetőek.

Nagyon fontos szempont a szabadalom innovatív tartalmát tekintve: infrastruktúrával nem rendelkező, nem szocializált területeken (illegális lerakó, természetvédelmi terület, erdőségek, elsivatagosodott területek stb.) a természetes környezet megváltoztatása nélkül is képes átalakítani a hulladékot alapanyaggá, melyet egyből a termékgyártóhoz lehet szállítani.

Ez az a hozzáadott érték, amit az European Patent Office A1 minősítéssel, azaz eredeti, először benyújtott szellemi termékként és szabadalmaztatott jogtulajdonként értékelt.

Alapvetően hulladék gumiabroncs feldolgozása volt a cél, de a technológia alkalmas bármilyen más, négy – elkülöníthető –  anyagféleséget tartalmazó hulladék feldolgozására. A lehetőségek jól kiterjeszthetők a hulladékkezelés bármely területére.

Az előkezelhető anyagok:

– gumiabroncs

– fa

– műanyaghulladék (pl. lökhárító, amelyben található fém, üvegszál,stb.) max. 4 fajta frakció

– üveg

– papír

– fémlemez hulladék

– szigetelőanyagok (PUR-hab, Nikecell, Rockwell, stb.)

– textília-hulladékok

renewablener

Röviden a technológiáról:

A technológia egy standard közúti, 38 tonna össz terhelhetőségű kamion által vontatott trélerre van applikálva, mely a szemlélőnek egy 40 m3 űrtartalmú konténernek felel meg. Így biztosítjuk a gépsor védelmét az időjárási feltételek következményei ellen és egyben zárttá is tesszük a technológiát a működés közbeni emberi beavatkozástól (munkavédelem), valamint a levegőtisztaság- és zajvédelmi szerepe is van.

A technológiai folyamat:

A shredderen és grinderen áteresztett gumihulladékot továbbítjuk a három féle anyagot szétválasztó szeparátorig. Itt az acél frakció kiválasztódik a szeparátor egyik kiadagolási pontjánál (acél tömbösítő), majd leválogatjuk a szövet és tiszta gumi frakciót egy újabb szeparátorral. A szövet frakciót a (szövet tömbösítő) kiadagolja. A rendszer további működése a harmadik, mágneses dobszeparátoron való átvitel után kizárólag tiszta (gyakorlatilag 98 – 99% fémmentes) gumi granulátumot eredményez (3 milliméter). Így megvalósul a használt gumiabroncs tiszta frakciókra való szétválasztása. A gumiabroncsból a folyamat végére 80% gumi granulátum, 15% fém és 5% szövet keletkezik. A gumi granulátum alapanyag – termékké válik, az acél újra felhasználható a vasiparban, a szövet brikettált formában termékként értékesíthető, mint tüzelőanyag.

A technológia 1 tonna/óra kapacitással üzemel, de ez egy külön mobil shedderrel 2-3 tonna / órára emelhető.

A gép már 2 emberrel üzemeltethető, de mi a munkavédelmi szabályokat figyelembe véve 3 főt tartunk optimálisnak.

innova

 A SZABADALOM INNOVATÍV ÉRTÉKEIRŐL

– A szállítási költségek a telepített hulladék gumi feldolgozók költségéhez képest 1/3-ra redukálódnak.

– Minden olyan „történelmi hulladék gumi készletet” a keletkezés helyén szállítási költségek nélkül át lehet alakítani hulladékból alapanyaggá – termékké.

– A jelenlegi feldolgozási trendet tekintve a szállítás környezetterhelő hatása megszűnik. (helyszíni feldolgozás, hulladékszállítás nincs).

– Mivel nem egy telepített, teljes infrastruktúrával ellátott üzemben történik a hulladék kezelése, hanem a keletkezés helyszínén, így nem beszélhetünk már működő vagy megépítendő csarnokról, így nem keletkezik ún. „tájseb” sem

– Az elfogadott, napi hulladékkezeléssel ellentétben a feldolgozó technológia mérete, infrastruktúrája, humán erőforrás igénye a töredékére csökken.

-A technológia alapvetően különbözik a meglévő, szabadalmaztatott technológiáktól. A szállító szalagok alkalmazása 1/6-ára csökken, ehhez mérten energiatakarékos és jelentős zajterheléstől kíméli meg a környezetet.

– Mobilitás = Költséghatékonyság

Az olasz gépgyártó partnerem már gyártástechnológiai szintű tervekkel és műleírással rendelkezik, melyek egy része a birtokomban van.

gömb

imntumblr

multi

Toner és tintapatron  újrahasznosítási technológia bemutatása

A találmány tárgya eljárás és technológiai sor, főként irodai eszközök veszélyes hulladékká vált nyomtató egységeinek kezelésére újrahasznosítás céljából. A találmány környezetvédelmi technikák körébe tartozó eljárás, amely elsősorban lézer-, tintasugaras- és mátrix-nyomtatók veszélyes hulladékként kezelt nyomtató egységeinek (festékkazetták, festékpatronok, festékszalagok) ártalmatlanítását és újrahasznosítását teszi lehetővé.

A hulladékgazdálkodás és különösen a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, kezelése és adott esetben újrahasznosítása napjaink egyik égető problémája. A rendkívül sokféle hulladék kezelésére a szakirodalomban számos különböző megoldás található, amelyek mechanikai, fizikai vagy kémiai módszereken alapuló, vagy ezek kombinálásával kidolgozott eljárások, és amelyek célja elsősorban hulladékok újrahasznosításának lehetővé tétele.

A kitűzött célt mechanikai és fizikai módszerek kombinálásával kidolgozott komplex eljárással oldottuk meg, amely alkalmas nagy mennyiségű, különböző veszélyességi fokú műanyag hulladék folyamatos, környezetkímélő feldolgozására oly módon, hogy lehetővé teszi a hulladékok újrahasznosítását és a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását is.

A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy megfelelő eljárási lépések és technológiai sor alkalmazásával, a veszélyes hulladéknak számító festékpor biztonságosan összegyűjthető, a szennyezett műanyag alkatrészek megtisztíthatók és ezt követően újra felhasználhatók.

A találmány tárgya eljárás irodai eszközök veszélyes hulladékká vált nyomtató egységeinek, elsősorban lézer-, tintasugaras- és mátrix-nyomtatók veszélyes hulladékként kezelt nyomtató egységeinek (festékkazetták, festékpatronok, festékszalagok) kezelésére alkalmas eljárás újrahasznosítás céljából, amelyek jellemzője a festékpor vákuum-elszívással és szűréssel történő összegyűjtése és deponálása, a műanyag alkatrészek zárt rendszerű, magas nyomású vízsugárral működő, alagutas mosóberendezésben történő mosása, és a mosó víz megfelelő tisztítás utáni visszatáplálása a technológiai folyamatba, tovább adott esetben a nyomtató egység kézi szétszerelése és anyagminőség szerinti szelektálása.

A találmány tárgya továbbá a fenti eljárás kivitelezésére alkalmas technológiai sor.

A találmány szerinti eljárással feldolgozható irodagép alkatrészek közül a fénymásoló kazetták (tonerek), tintapatronok és a mátrix szalagok közvetlenül feldolgozásra kerülnek, mivel ezek gyakorlatilag csak műanyagból álló alkatrészek. A lézer nyomtatók kazettái (lézer tonerek)  kb. 70 %-ban tartalmaznak műanyagot, ezért a gyártósorba való bekerülés előtt egy kézi szétszerelésből és minőségi szelektálásból álló előkezelésnek kell azokat alávetni.

gömb

További részletes információ az Intercontact-tól kérhető

A múlt fekete fehér, a jövő színes és nálunk már régóta jelen van ! Ne ácsorogj, indulj vagy lemaradsz !

Merjünk nagyok lenni!” – merjünk ötleteinkkel a közvélemény elé állni, sohasem szabad feladni !!


“Minden kétséget kizárhatóan mondhatom, hogy a Párizsi Világkiállítással együtt az elektromos világításnak is vége lesz és soha többé nem hallunk majd róla” (Erasmus Wilson, oxfordi professzor, 1899)

“Lovakat mindig is fogunk használni, ám az automobil csupán múló szeszély marad”(a Michigan Bank elnöke,1893)

“A világpiacon összesen kb. 5db számítógép helyezhető el” (az IBM elnöke, Tom Watson, 1953)

” A televízió soha nem fog piaci részesedést szerezni magának, mert az emberek már az első hat hónap után unni fogják, hogy minden este egy doboz előtt ücsörögjenek.” (Darryl F. Zanuck, a 20th Century Fox elnöke, 1946)

“Magyar  ismeretlen feltalálók komoly laboratóriumi  kutató háttér nélkül, és mi keressünk  befektetőt hozzá ? Ez senkit nem fog érdekelni.” (egy hazai bankár ismerősünk megjegyzése egy  nemzetközi rendezvényen, 1990)

Lehet, hogy az ötleted most még mások számára őrültségnek tűnik.

Lehet, hogy nem bíznak benne és lebeszélnek az ügyről.

Lehet, hogy néha te is elgyengülsz, nem bízol már magadban.

De sohasem tudod meg, hova juthatsz el, ha meg sem próbálod !

A múlt fekete fehér, a jövő színes és nálunk már régóta jelen van ! Ne ácsorogj, indulj vagy lemaradsz !

„Merjünk nagyok lenni!” – merjünk ötleteinkkel a közvélemény elé állni, sohasem szabad feladni !!!

Mi segítünk a megvalósításban, bármikor nyitva áll cégünk ajtaja, lépj be.

Velünk együtt, közösen próbáld meg és sikerülni fog !!!

Egyik fontos tevékenységünk a magyarországi találmányok, szabadalmak lehetőség szerint hazai alkalmazása és hasznosítása. Az Intercontact Kft elmúlt 30 éves működése során  közel 20 évig, két évtizedig kiemelten közreműködött a televíziós műsorok (  pld. Felkínálom ) és számos további szakmai fórumokban, magazinokban történő bemutatások  által a feltalálók és szabadalmaik sikeres megvalósításában.

Amikor meghirdettük a pályázatot, hogy várjuk az ötleteket, akkor több mint 3.000 anyag érkezett. Napokon keresztül ruháskosárban, zsákokban hozták föl az elképesztőbbnél elképesztőbb szerkezeteket, találmányokat, újdonságokat. A szerkesztőségben száznyolcezer valahány száz ember járt a 19 és félév alatt, amíg a műsor tartott. Ez kettő mai Puskás-stadionnyi tömeg. Ezzel együtt kb. ötezer újdonságot mutattunk be. Ezek bizony világszinten is jelentős számadatok!

Bízunk a technikai haladásban, tudjuk hogy a jövőt a zöld energia és a megújuló energia források alkalmazása, valamint a környezetvédelem jelenti. Megújuló energiaforrás, mely olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia, vízenergia, biomassza, geotermikus energia, stb.)  Ezek olyan természeti erőforrások, melyek hasznosításával az emberiség a szükségleteit az adott gazdasági fejlettség szintjén kielégítheti, és használatuk ellenére természetes úton, újratermelődnek.

 

Business Development – Innovations & Future Technology Innovation – Recycling – Green Technology – Renewable Energy – Water Management – Cleantech – Ecosystem – Environment – Nanotech – Robotics

Great things are achieved through continued persistence and dedication

*  如需更多信息请查阅我们的网站 * Welcome to our website * Bienvenue sur notre page d’accueil * Bienvenidos a nuestro sitio web * Добро пожаловать на наш веб-сайт * Willkommen bei Intercontact * Benvenuti sul nostro sito web * Witamy na naszej stronie * Bine ati venit pe pagina noastra * Vitáme vás na nasej webovej stránke * Üdvözöljük honlapunkon *

 Thank you to all our visitors from these countries!

zaszlok

 Collected Flags of Website Visitors from 1997

First of all we would like to thank everyone for their cooperation and attention, connections from all over the world. 

Intercontact Business Development since 1990 

Die Welt verändert sich ständig, wenn du nicht folgst, bleibst Du hinten.

Intercontact Geschäftsentwicklung seit 1990

 More information & business opportunities CN-EN-DE-FR-RU-IT-ES-HU

. .
imntumb.

IMN Business Development  CN – EN – DE – FR – RU – IT – ES – HU

Follow us on:  

https://www.linkedin.com/company/h-mor-aut-h-z-kft-   https://www.xing.com/xbp/pages/intercontact-marketing-network-ltd            Twitter  befilo  webtalk      

再見s * Auf Wiederseh* Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeuen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

THANK YOU FOR VIEWING!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s