Afrique – Congo | Opportunités d’affaires — Afrika – Kongó | Üzleti lehetőségek

parism

Salut bonjour tout le monde!

Communauté dédiée au Développement à l’International, Innovation et les Technologies durables.

Merci beaucoup pour votre attention, s’il vous plaît suivre cette site entreprise.
Bienvenue sur notre page d’accueil. Recherche de partenaires commerciaux, techniques, financiers. Développement des affaires.

Merci pour bons voeux mon amis, je tiens vous informer si vous avez besoin des solutions ou des services business développement vous pouvez consulter notre site https://intercontactnews.com

Besoin d’informations ? Contactez-moi !
Bonne chance à vous tous.

innova.

dim4

Recherche de partenaires commerciaux, techniques, financiers

kongo11
Carte politique de la République du Congo avec la capitale Brazzaville, avec les frontières nationales, les villes les plus importantes, les rivières et les lacs. Illustration avec étiquetage et mise à l’échelle en anglais.

kongo13

kongo,

kongo10

Afrique – Congo | Opportunités d’affaires — Afrika – Kongó|Üzleti lehetőségek

kongo15

8378c-zzzzzf  PRESCO SERVICES AGRO INDUSTRIE SARL

Est une structure basée sur l’Agro business et l’Agro-forestier. Créée le 7 mai 2021 sous le RCCM no: CG/DOL/21B003-1893629017. Dans son profil légal, elle s’occupe de l’exploitation forestière, l’élevage de la pisciculture, la transformation alimentaire et agropastorale. Le courtage de bois, l’import et export et généralement toute opération mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social susceptible d’en favoriser le développement.

BESOINS: Recherche des partenaires financiers dans les domaines ci-dessus cités, notamment une collaboration pouvant aller jusqu’à la gestion d’une forêt ayant des essences exploitables sous forme de scierie pouvant transformer le bois localement pour l’exportation. Du matériel agricole (tracteurs, moissonneuse batteuse, charrue etc…) afin de travailler les cultures agricoles dans ses 16.000 ha.

7122f-zzzzzhun  PRESCO MEZŐGAZDASÁGI KFT. Az Agro üzletág és az Agroerdészet tevékenységre jött létre 2021. május 7-én az RCCM alapján: CG/DOL/21B003-1893629017. Ebben a jogi profilban az erdészeti hasznosítás, a haltenyésztés kiépítése, az élelmezés és az agrárpasztoráció átalakítása áll a középpontjában. Az erdészet, az import és export, valamint az általános bútorok, ingatlanok és ingatlanok felhasználhatók közvetlenül vagy közvetve a fejlesztő fejlődésére társadalmilag fogékonyak.

SZÜKSÉGLETEK: Pénzügyi partnerek kutatása ennek a városnak a területein, felhívva a figyelmet egy együttműködésre annak érdekében, hogy robbanásszerűen növeljék a felhasznált pénz mennyiségét a helyi terület exportra való átalakítására. Mezőgazdasági eszközök, valamint felszerelések (traktorok, vetőgépek, boronák, kultivátorok, kombájnok, gruberek, különböző vetőmagok, stb…) mezőgazdasági növények termelését végezheti 16 000 hektáron. Vetőmagok között szerepel: nem hibrid takarmany kukorica, napraforgó, szója, tönkölybúza, stb…

kongo17

8378c-zzzzzf  Magyar Kongoi Coopérative Agricole SARL

Crée le 7 décembre 2012 sous le no RCCM: CG/BZV/12B3911 C’est une compagnie fonctionnant comme coopérative Agricole dont le but est promouvoir et développer l’Agriculture, l’élevage des bovins et Ovins, des Porcins et autres, ainsi que de la Pisciculture. En outre, la société a pour vocation de faire de la transformation Agro pastorale, de l’aliment de bétail, du BTP et de la vente des matériaux de construction. Salle de jeux et organisation des manifestations sportives. Consultant en entreprise, Alimentation générale, Import et export.

BESOINS: Comme Presco service, la coopérative aimerait avoir une coopération dans le cadre de l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et faire en sorte de développer un cycle complet agro industriel, l’acquisition des semences agricoles de souches et non hybrides et non modifiées pour un mutuel bénéfice. Un financement à court et moyen terme pour le développement de cette activité qui n’est pas financé comme en Europe par le gouvernement, mais dont il existe de nombreuses concessions telles l’exonération des coûts de douanes pour tous le matériel agricole ainsi que les accessoires indispensables au travail agricole, à la pisciculture importé de l’étranger au bénéfice de l’étranger. Les besoins immédiats en financement s’élèvent à près de $100.000 à $200.000 devant servir à la préparation des terrain, à l’achat des intrants et du matériel indispensable au travail agricole dont les contrats de mais de 10.000 T par saison sont actuellement en vue d’être signé avec une grande multi nationale de la place. Lequel contrat nous propulserait à un niveau de fournisseur principal de cette multi qui importe 90% de son mais à l’étranger et qui entend ce processus pour la fabrication de ses produits. Ce qui lui permettrait de faire une coupe de fonctionnement budgétaire substantielle et d’abaisser les coûts de production pour plus de rendement.

7122f-zzzzzhun  Magyar Kongói Mezőgazdasági Szövetkezet

Létrehozás 2012. december 7-én RCCM alatt: CG / BZV / 12B3911 A Mezőgazdasági Szövetkezettel együttműködő működő cég, de nem csak a mezőgazdaságot, a szarvasmarhafélék, sertésfélék és egyebek fejlesztését, hanem a haltenyésztést is elősegíti és fejleszti. Másrészt az agrártámogatási átalakulás, a répa élelmezés, építőipar és az építőanyag értékesítés átalakítására hatást tud tenni a cég. Sportcsarnok és sportrendezvények szervezését is végzi. Üzleti tanácsadó, általános élelmiszeripari, import és export tevékenysége is van.

SZÜKSÉGLETEK: A Presco szolgáltatáshoz hasonlóan a szövetkezet a mezőgazdaság, az állattenyésztés, a haltenyésztés területén szeretne együttműködést kialakítani, és biztosítani szeretné a teljes agrár-ipari ciklus kialakítását, a törzsek és nem hibridek mezőgazdasági vetőmagjainak beszerzését, változatlan, kölcsönös haszon céljából. Ennek a tevékenységnek a fejlesztésének rövid és középtávú finanszírozása, amelyet nem a kormány finanszíroz, mint Európában, de amelyhez számos engedmény jár, mint például az összes mezőgazdasági munkavégzéshez nélkülözhetetlen mezőgazdasági és a haltenyésztés javára importált eszköz és tartozék vámmentessége. Az azonnali finanszírozási igény közel 100.000-200.000 dollár a föld előkészítésére, a mezőgazdasági munkákhoz nélkülözhetetlen inputok és berendezések beszerzésére, ideértve a szezononkénti 10.000 tonnás kukoricaszerződések megkötését jelenleg egy nagy, helyi multinacionális céggel. Ez a létrejövő szerződéssel jutunk el ennek a multinak a fő beszállítói szintjére, amely alapanyagának 90%-át külföldről importálja, és a mi kukoricánkat termékei gyártására szánja. Ez lehetővé tenné a működési és a termelési költségek jelentős csökkentését a nagyobb hatékonyság érdekében.

kongo16

8378c-zzzzzf  SGold Kongo Mining SARL

Créée le 28 mai 2020 à Brazzaville, sous le registre commercial RCCM numéro: CG-BZV-01- 2020- B12-000066 la société SGold a pour but la prospection, l’exploitation des minerais, du sous sol congolais. Dans sa structure elle est constituée d’un comptoir de vente des produits miniers, de l’import et exportation dans tout le monde entier de l’or et des produits miniers détenus par la société.

BESOINS: SGold Kongo Mining SARL recherche des partenaires financiers pour la prospection et l’exploitation des produits miniers et minéraux tels (Or, Diamants, Lithium, Nickel, Coltan, cuivre, Cobalt, Etain, Uranium, Fer Titan, Niobium, etc..) ainsi que des non métaux pierres précieuses, Phosphate et Charbon dans leur concession de 221 km2 situé dans la sous région du bassin du Congo qui abrite une énorme richesse en ressources minérales précieuses diverses. la plus riche du Congo. La compagnie recherche de vrais investisseurs dans l’esprit de faire du Win-Win business à long-terme pour un mutuel bénéfice. Les aventuriers s’abstenir. Le besoin en termes d’investissement est actuellement évalué dans sa première phase à près de $180.000 à $300.000, uniquement appelé à couvrir la mise en place d’un système de production semi artisanale au départ, de l’installation d’une base de vie pouvant abriter près de 40 travailleurs et des équipements et accessoires dans le domaine du travail minier, ainsi que du payement des travailleurs et autres, la liste n’est pas exhaustive.

7122f-zzzzzhun  SGold Kongói Bányászati Kft.

A 2020. május 28-án Brazzaville-ben, CG-BZV-01-2020-B12-000066 RCCM cégjegyzékszám alatt létrehozott SGold cég a kongói altalajból származó ásványok felkutatását és kiaknázását tűzte ki célul. Szerkezetében a bányászati termékek értékesítésére szolgáló ó tevékenységből, és a társaság birtokában lévő arany és bányászati termékek világméretű behozatalának és kivitelének a részéből áll.

SZÜKSÉGLETEK: Az SGold Kongo Mining SARL pénzügyi partnereket keres bányászati és ásványi termékek (arany, gyémánt, lítium, nikkel, koltán, réz, kobalt, ón, urán, vas-titán, nióbium stb.), valamint a nemfém drágakövek, foszfát és szén feltárására és kitermelésére. A 221 km2-es koncessziójuk a Kongó-medence alrégiójában található, amely hatalmas gazdagságnak ad otthont a különféle értékes ásványkincsekkel. A leggazdagabb zóna Kongóban. A cég valódi befektetőket keres a kölcsönös előnyök érdekében hosszú távú, Win-Win üzleti tevékenység szellemében. A kalandoroktól tartózkodnak. A befektetési igényt jelenleg az első szakaszban közel 180-300 ezer dollárra becsülik, csak egy félig kézműves produkció létrehozására van szükség. A rendszer induláskor közel 40 fő befogadására alkalmas lakóbázis és minimális munkavégzés területén felszerelések, kiegészítők kialakítása fontos, valamint a dolgozók és mások fizetése, a lista nem teljes.

kongo18

8378c-zzzzzf  Congo- German Institute of Disastor Medecine Cooperation for Africa (COGEIDEMCA)

Objet: Œuvrer aux coté des pouvoirs publics pour les actions humanitaires, assurer la formation des médecines en médecine de guerres et d’autres catastrophes, aider et assister les personnes démunis. Date de création le 11 septembre 2012 Récépissé no 397/012/MID/DGAT/DER/SAG

BESOINS: Renforcement de son système network avec des dons et legs financiers, des appareils de diagnostiques, de soins et d’intervention sur site en cas de catastrophe naturelle, épidémique, ou endémique pouvant survenir au Congo. En outre elle a aussi besoin d’une coopération à long terme avec des organismes sanitaires et des instituts de renommé mondialement reconnus pour assurer la formation continue de ses cadres volontaires, infirmiers et médecin évoluant dans l’organisation. En vue d’un apport d’expérience soutenu, COGEIDEMCA aimerait développer avec des partenaires ou les pays nous supportant un appui technique dans le cadre des échanges des professionnel de la santé, médecins étudiants, internes ou autres, chercheurs; défendeurs de thèses ou tout simplement des médecins qui aimeraient s’imprégner de l’expérience des maladies tropicales en collaboration avec leur université. Ces derniers pouvant venir travailler avec nos collaborateurs in situ pendant des périodes d’échanges consenties. Dans sa politique de mise en œuvre d’une politique de Médecine Ambulante au Congo COGEIDEMCA en partenariat avec Congo-Medevac aimerait soutenir un système de santé qui pourrait être bénéfique non seulement au Congo, mais aussi toute la sous[1]région de l’Afrique centrale.

7122f-zzzzzhun  Kongó – Német Katasztrófagyógyászati Együttműködési Intézet Afrikáért (COGEIDEMCA)

Cél: A hatóságokkal együttműködve humanitárius akciókban, háborúk és egyéb katasztrófák esetén az orvosok képzésének biztosítása, a szegények megsegítése. Létrehozás dátuma 2012. szeptember 11. 397/012/MID/DGAT/DER/SAG nyugta.

SZÜKSÉGLETEK: Hálózati rendszerének megerősítése anyagi adományokkal és hagyatékokkal, diagnosztikai eszközökkel, ellátással és helyszíni beavatkozással a Kongóban esetlegesen bekövetkező természeti, járványos vagy endémiás katasztrófa esetén. Emellett hosszú távú együttműködésre van szüksége világszerte elismert egészségügyi szervezetekkel, intézetekkel, hogy biztosítsa a szervezetben dolgozó önkéntes vezetők, ápolók és orvosok folyamatos képzését. A tapasztalatok tartós hozzájárulása érdekében a COGEIDEMCA a minket támogató partnerekkel vagy országokkal szeretne technikai támogatást fejleszteni egészségügyi szakemberek, orvoshallgatók, gyakornokok vagy mások, kutatók cseréje keretében; szakdolgozatvédők vagy egyszerűen csak orvosok, akik egyetemükkel együttműködve szeretnének elmerülni a trópusi betegségek tapasztalataiban. Utóbbiak a megbeszélt csereidőszakban jöhetnek és dolgozhatnak munkatársainkkal a helyszínen. A kongói ambuláns orvoslási politikát megvalósító politikájában a COGEIDEMCA a Congo-Medevac-cal együttműködve olyan egészségügyi rendszert szeretne támogatni, amely nemcsak Kongónak, hanem az egész közép-afrikai alrégiónak is előnyös lehet.

kongo19

8378c-zzzzzf  Congo MEDEVAC SARL

Créée le 20 novembre 2018 sous le numéro RCCM: CG-BZV-01-2018-B12-00085 sous forme de Société a Responsabilité Limitée. Elle intervient normalement dans l’intervention Primaire, Secondaire et Tertiaire avec la ferme conviction d’offrir les services d’aide médicale urgente CONGO –MEDEVAC ASSISTANCE ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d’urgence individuelles ou collectives extrahospitalières.

Pour cela, ils ont notamment les attributions suivantes: 
– Assurer une écoute médicale permanente.
– Réguler les interventions des unités mobiles de secours et de soins dont disposent les services mobiles d’urgence et de réanimation (S.M.U.R) en collaboration avec le Go-Team de COGEIDEMCA.
– Déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature de la situation.
– Faire intervenir, après accord de l’appelant, un médecin libéral lorsque l’état du patient le nécessite.
– Veiller à assurer, lorsque l’état du patient le nécessite, leur transport vers un établissement
public ou privé en faisant appel à un service public ou une structure privée de transport sanitaire.
– Organiser la prise en charge des patients par des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à leur état, compte tenu du respect du libre choix.
– Assurer, en cas d’indication et selon la disponibilité des moyens, le transport inter hospitalier médicalisé des patients.

Mais aussi:
Les SAMU participent aux processus de planification pour la gestion des risques et à la mise en œuvre des plans d’urgence destinés à porter secours à de nombreuses victimes. Ils coordonnent, en collaboration avec les autres services de secours, notamment avec la COGEIDEMCA les interventions pour les victimes lors de la survenue de catastrophes naturelles ou d’urgence collectives. Ils participent à la couverture médicale des grands rassemblements sportifs, culturels ou politiques. Les SAMU participent aux taches d’éducation sanitaire, de prévention et de recherche. Ils apportent leur concours à l’enseignement et à la formation continue du personnel médical et paramédical et des professionnels de transport sanitaire et à la formation aux premiers secours et aux secours spécialisés avec l’aide de nos partenaires étrangers. BESOINS: Renforcement de son système de secours d’urgence avec des dons et legs financiers, des défibrillateurs cardiaques, des appareils de diagnostiques, de soins et d’intervention sur site en cas d’intervention de secours. En outre elle a aussi besoin d’une coopération à long terme avec des organismes sanitaires (SAMU, MENTO SZOLGALAT etc…) et des instituts de renommé mondialement reconnus pour assurer la formation continue de notre personnel en temps qu’ Oxyologue, ainsi que d’assurer le maintien de compétences de nos infirmiers et médecins évoluant dans l’organisation. En vue d’un apport d’expérience soutenu, CONGO MEDEVAC aimerait développer avec des partenaires ou les pays nous supportant un appui technique dans le cadre des échanges des professionnel de la santé, médecins étudiants, internes ou autres, chercheurs; défendeurs de thèses ou tout simplement des médecins qui aimeraient s’imprégner de l’expérience des maladies tropicales en collaboration avec leur université. Ces derniers pouvant venir travailler avec nos collaborateurs in situ pendant des périodes d’échanges consenties dans les domaines des traumatismes et des interventions primaires et secondaires.

7122f-zzzzzhun  Kongó Medevac Kft

Létrehozva 2018. november 20-án RCCM számon: CG-BZV-01-2018-B12-00085 Korlátolt Felelősségű Társaságként. Általában az elsődleges, másodlagos és harmadlagos beavatkozásokba avatkozik be azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy sürgősségi orvosi segélyszolgálatokat kínál.

Ehhez különösen a következő attribútumokkal rendelkeznek:
– Biztosítson állandó orvosi ellátást.
– Szabályozza a mobil sürgősségi és újraélesztési szolgálatok (S.M.U.R) rendelkezésére álló mobil mentő és gondozási egységek beavatkozásait a COGEIDEMCA Go-Team (roham) csapattal együttműködve.
– Határozza meg és indítsa el a helyzet természetének leginkább megfelelő választ.
– A hívó beleegyezésével vonjon be egy liberális orvost, ha a beteg állapota ezt megkívánja.
– Biztosítani kell, hogy amennyiben a beteg állapota ezt megkívánja, közszolgáltatással vagy magán egészségügyi közlekedési eszközzel köz- vagy magánintézménybe szállítsák.
– A betegek ellátását az állapotukhoz igazodó állami vagy magán kórházi elhelyezéssel, a szabad választás tiszteletben tartása mellett.
– Biztosítani kell a betegek medikalizált kórházközi szállítását, amennyiben indokolt, és a rendelkezésre álló eszközök függvényében.

De szintén:
A SAMU (Primari mentés) részt vesz a kockázatkezelés tervezési folyamataiban és a vészhelyzeti tervek végrehajtásában, amelyek célja, hogy sok áldozatot megsegítsen. A többi sürgősségi szolgálattal, különösen a COGEIDEMCA-val együttműködve koordinálják a természeti katasztrófák vagy kollektív vészhelyzetek során az áldozatok számára végzett beavatkozásokat. Részt vesznek a nagyobb sport-, kulturális vagy politikai összejövetelek orvosi biztosításában. A SAMU egészségnevelési, prevenciós és kutatási feladatokban vesz részt. Külföldi partnereink segítségével hozzájárulnak az egészségügyi és mentőápolók, valamint az egészségügyi közlekedési szakemberek oktatásához, továbbképzéséhez, valamint az elsősegélynyújtó és szakmentő képzéshez.

SZÜKSÉGLETEK: Sürgősségi mentőrendszerének megerősítése pénzadományokkal és hagyatékokkal, szívdefibrillátorokkal, diagnosztikai eszközökkel, ellátással és sürgősségi beavatkozás esetén helyszíni beavatkozással. Emellett hosszú távú együttműködésre van szüksége egészségügyi szervezetekkel (SAMU, MENTŐSZOLGÁLAT stb.) és világhírű intézményekkel, hogy biztosítsa munkatársaink folyamatos mentőorvosi képzését, valamint ápolóink és orvosaink szaktudásának fenntartását egy fejlődő szervezetben. A tapasztalatok tartós hozzájárulása érdekében a CONGO MEDEVAC szeretne technikai támogatást fejleszteni a minket támogató partnerekkel vagy országokkal egészségügyi szakemberek, orvoshallgatók, gyakornokok vagy mások, kutatók cseréje keretében; szakdolgozatvédők vagy egyszerűen csak orvosok, akik egyetemükkel együttműködve szeretnének elmerülni a trópusi betegségek tapasztalataiban. Utóbbiak a traumák, valamint az elsődleges és másodlagos beavatkozások területén egyeztetett eszmecsere időszakaiban jöhetnek és dolgozhatnak együtt munkatársainkkal a helyszínen, élőben.

Brazzaville est la capitale politique et administrative, ainsi que la ville la plus peuplée de la République du Congo.

kongo21

kongo22

kongo23

8378c-zzzzzf  Prezsa Congo Aliments et Equipements Avicoles

Prezsa Congo Aliments est une société de prestation de services Zootechnique et Agricole. D’import-export et de représentation. Elle est enregistrée à l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) sous le numéro 106059, du 15 juillet 2014. En outre, elle est enregistrée au tribunal du commerce sous le numéro RCCM: 11B2014. Fort de ses 21 ans d’expérience professionnelle avérée en nutrition animale, la société a contribuée techniquement à l’installation de plusieurs fermes avicoles au Congo. C’est un secteur très porteur, mais qui exige un professionnalisme de qualité; le marché du Congo est en perpétuel croissance aux nombres des fermes qui se créent et qui ne peuvent pas se passer de ce besoin en aliment de qualité. Notre professionnalisme et la qualité des produits que nous commercialisons font que les 50% des fermes au Congo nous font confiances et se confient à nous pour les besoins de leurs exploitations.

BESOINS: Nous sommes à la recherche d’un partenariat gagnant – gagnant pouvant nous fournir en protéines entrant en compte pour la fabrication de l’aliment de bétail, ou d’un partenaire fiable (fabricant de concentré et tourteaux de Soja) pour la mise en place d’un consortium. Le Congo possède un nombre élevé d’éleveur qui sont en souffrance à cause du manque de l’aliment de bétail dont la rareté et le cout d’approvisionnement empêche le bon cycle du développement du secteur. Avec un partenariat adéquat, Prezsa Congo Aliments pourrait optimiser ce secteur et permettre d’ouvrir un marché substantiel bénéfique pour tous. En tout état de chose, un bureau de distribution installé sur nos sites pour couvrir également l’interface tant attendu pour les éleveurs et les producteurs également. Le cas échéant, un partenaire financier serait également le bienvenu en termes d’investissement dans les proportions de $150.000.

7122f-zzzzzhun  Prezsa Congo Baromfi takarmány és felszerelés

A Prezsa Congo Aliments zootechnikai és mezőgazdasági szolgáltató cég. Import-export és képviselet. Az Afrikai Szellemi Tulajdon Szervezeténél (OAPI) 2014. július 15-én 106059 számon bejegyezték. Ezenkívül a Kereskedelmi Bíróságnál RCCM: 11B2014 számon van bejegyezve. 21 éves, bizonyított takarmányozási tapasztalattal a cég műszakilag is hozzájárult számos kongói baromfitelep telepítéséhez. Ez egy nagyon lendületes, de minőségi professzionalizmust igénylő ágazat; a kongói piac folyamatosan növekszik a létrejövő gazdaságok száma miatt, amelyek nem nélkülözhetik a minőségi élelmiszer iránti igényt. Professzionalizmusunk és az általunk forgalmazott termékek minősége azt jelenti, hogy a kongói gazdaságok 50%-a megbízik bennünk, és ránk bízza működési igényeit.

SZÜKSÉGLETEK: Olyan win-win partnert keresünk, amely az állati takarmánygyártáshoz szükséges fehérjéket el tudja látni, illetve konzorcium helyett megbízható partnert (koncentrátum és szójaliszt gyártó) a megvalósításhoz. Kongóban nagyszámú tenyésztő szenved az állati takarmány hiányától, amelynek szűkössége és költsége akadályozza az ágazat megfelelő fejlődési ciklusát. A megfelelő partnerséggel a Prezsa Congo Aliments optimalizálhatja ezt az ágazatot, és jelentős piacot nyithat meg, amely mindenki számára előnyös. Mindenesetre telephelyeinkre egy elosztó iroda került, hogy a tenyésztők és termelők számára is lefedje a régóta várt felületet. Szükség esetén 150.000 dolláros befektetési arányban pénzügyi partnert is szívesen fogadnak.

További részletes információ az IMN-től kérhető. Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésre.

kongo14

kongo12

kongo

dim6

7122f-zzzzzhun

Kongó-medence, a világ második legnagyobb esőerdeje

afr

Az ország legnagyobb része a trópusi esőerdők zónájába esik. A síkságokon nagyon nehezen járható mocsarak alakultak ki, amelyek védelmet nyújtanak ritka állatoknak is.

Kongó trópusi erdővidéke 1,7 milliárd km2 területe egyenlő Németország területének ötszörösével. A Kongó medencéje 6 állam felszínét foglalja magába, (Kongói Köztársaság, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyenlítői Guinea, Gabon) tartalmazza és megőrzi Földünk trópusi esős erdei teljes, felhalmozott karbonjának 25%-át.

A Kongó-medence egy lépcsős medence Afrikában, Közép-Afrika legnagyobb természetföldrajzi képződménye. A medence az amerikai Amazonas-medence után a világ második legnagyobb trópusi erdővidéke. A medence egyetlen szűk kijáraton át kapcsolódik az Atlanti-óceán partvidékéhez.

kongo1

kongo2

A Kongó-medence csaknem egész területét trópusi esőerdők borítják. Az erdőben 50 méternél magasabbra nőnek a fák, köszönhetően a medence egész évben párás és csapadékos éghajlatának. A csapadékvizet több száz apróbb folyó gyűjti, majd a medence északi peremén kígyózó hatalmas Kongó-folyóban egyesülnek. A hatalmas folyam a torkolatánál 42 000 m³/s vizet enged az óceánba, víztelenítve ezzel a medencét.

kongo

Hosszúsága szerint a közép-afrikai Kongó folyó 4371 kilométeres hosszával a 12. a bolygón, de mélységét tekintve ez földünk legmélyebb folyóvize. A Kongó egyes szakaszai az Egyenlítőtől északra folynak, más részeivel pedig a déli féltekét érintve hömpölyög az Atlanti-óceán felé. Ennek köszönhetően kiegyenlített a vízhozama, mivel a folyam víztömegét egyenletes eloszlásban érik az esőzések. Az Amazonas után a Kongó a Föld második legnagyobb vízhozammal rendelkező folyama.

kongo6

A Kongó legmélyebb pontja a folyam szurdokvölgybe mélyülő szakaszán található 245 méteres mélységben. Ez már olyan mint egy alap tengeri szint. A világ legmélyebb folyójában különleges édes-mélyvízi élővilág található, olyan halfajokkal, amelyek tengeri társaikhoz hasonlóan a nyomáskülönbség következtében elpusztulnak, ha a mederaljzat körüli mélységekből a felszínre emelik őket.

Az erős sodrás és a lebegő hordalék miatt rosszak a látási viszonyok a vízben, így különleges kihívást jelent a Kongó mélyvízi szakaszának kutatása, sokkal nagyobb feladatot jelent, mint az ennél nagyobb tengermélységekben végrehajtott vizsgálatok.

kongo5

Az egyik helyi ragadozó: a tigrishal

Nincs még egy folyó a földön, amely ekkora, a tengereket idéző vízmélységet érne el. Hogy mit rejthet a Kongó mélye, azt többnyire csak találgatják a tudósok.

kongo4

kongo3

Olyan különleges állatfajok honosak a Kongó menti esőerdőkben, mint a csak 1901-ben felfedezett és a zsiráfok harmadidőszaki ősére emlékeztető, élő kövületként számon tartott okapi, vagy a színes pofájú erdőlakó nagytestű cerkófmajom-féle, a mandrill.

kongo8

Nemcsak a Kongó hatalmas víztömege, hanem a folyam vízgyűjtő területén burjánzó buja trópusi esőerdő is még sok felfedezni való titkot rejteget.

kongo7

A térség legrégebbi lakói a pigmeusok. A Kongó a helyi bennszülött törzsek legendáriumát is megihlette: a misztikus és az esőerdő mélyén élő titokzatos, dinoszaurusz szerű „Mokele Mbembe” – lingala nyelven ez azt jelenti, „egy, aki megállítja a folyót”.

kongo9

Soha ne ússz a Kongóban, és kerüld a sűrű sötét dzsungel mélyén Mokele Mbembet …. itt soha nincs második esélyed ….

gömb


gömb

imnfr

Permettez-moi de vous presenter notre entreprise et nos activités.

Notre entreprise – Intercontact Marketing Network – a été établie en 1990. Nous sommes un membre de la Chambre de Commerce et Industrie de Budapest. Nous avons un contact journalier avec des Sections Commerciales des Ambassades, des Chambres économic, des représentations des firmes, et nous echangeons des informations économiques.

Notre entreprise s’occupe des suivantes:
· Representer des entreprises étrangeres en Hongrie aves une gamme complete d’administration.
· Vendre des produits / des biens, commerce general
· Conseiller sur l’exportation et l’importation
· Rapprocher les producteurs et les vendeurs
· Études de marché, advertissements, travailles de promotion
· Obtenir, faire le projet et produire des biens de production, et en plus organiser toutes les choses dont vous avez besoin
· Découvrir des possibilités d’affaires pour des investisseurs.

Des autres missions de notre entreprise sont les suivants: investissement du capital, transfer des usines – des biens fonds et des parts sociales en Hongrie (pour des étranger aussi).

Nos relations d’affaires sont bien répandues, non seulement en Europe mais aussi en Amérique, en Afrique, en Asie et en Australie. Nous avons des liens avec plus de 80 pays. Nous recevons informations et demands.

Les sources de nos informations d’affaires sont les suivantes:
· Chambres de Commerce, Industrie, Economie
· Section Commerciales des Ambassades
· Representations
· Data bases étrangers
· Catalogues des entreprises étrangeres, publications économiques
· Usines, compagnies, entreprises.

Les informations recues sont publiées dans notre system d’information (aussi tot que nous recevons).

Pour realiser tous nos services nous disposons des suivantes:
· Un reseau bien efficace dans tout le pays
· Centaines des agents
· Informations d’affaires permanant
· Data base computerisé
· Bien dévéloppé reseau des parteners nationals et etrangers.

Nos membres peuvent acquérir des informations sur des offres d’affaires publié dans notre publication hebdomadaire, et ils peuvent y publier tout ce qu’ils désirent.

Le reseau de nos parteners devient toujours plus répandu.

Nous esperons d’avoir eu votre attention et qu’on peut établir une cooperation efficace aves votre entreprise.

Nous attendons vos offres d’affaires, ordres et demandes.

Nous sommes préts de vous envoyer d’autres informations dont vous avez besoin.

Contactez nous imnltd@gmail.com

dim4

Sauver la planète Terre — Défendre la forêt amazonienne!

planet5

klima4

gombh

amasf

🌳 Amazonia forever 🌳 ❤️❤️❤️ 🌳 Amazonia por siempre 🌳 ❤️❤️❤️ 
Salvemos la Amazonia! SAVE THE AMAZON RAINFOREST! Défendre la forêt amazonienne!

amas8

La forêt amazonienne.

 En Amérique du Sud, le bassin amazonien s’étend sur 7,3 millions de km². La forêt elle-même compte environ 6 millions de km2 et s’étend sur neuf pays, essentiellement le Brésil (avec 60 % de la forêt), mais aussi l’Équateur, la Colombie, le Venezuela, la France (via le département de la Guyane), le Surinam, le Guyana, la Bolivie et le Pérou.

Située sous l’Équateur, l’Amazonie a un climat chaud et humide qui en fait le domaine d’une forêt tropicale dense. Cette forêt est l’une des principales sources d’oxygène de la planète.

Premier fleuve du monde par son débit (de 70.000 à 280.000 m3/seconde lors des crues), l’Amazone (7 025 km de sa source de l’Apurimac dans les Andes à l’Atlantique, plus de 10 km de large dans son cours intérieur) est navigable jusqu’à Manaus.

L’Amazone et ses affluents [rio Negro, Japurá, Purús, Madeira, Tapajós, Xingu, Araguaia, Tocantins…] drainent l’Amazonie qui s’étend des plateaux des Guyanes, au nord, de la chaîne des Andes à l’ouest, et du plateau brésilien au sud.

En dix ans, la forêt amazonienne s’est rétrécie de 500.000 km² (soit approximativement la superficie totale de la France), la majeure partie perdue devenant des pâturages pour le bétail ou des plantations de soja.

En termes de surface, l’Amazonie brésilienne est celle qui est victime de la plus grande déforestation annuelle de la planète.

Toutes les 4 secondes, l’équivalent d’un terrain de football disparaît en Amazonie.

 Selon une étude publiée dans la revue Science, 42% de la forêt amazonienne pourrait avoir quasiment disparu d’ici 2020. Or, on estime qu’il est vital qu’au moins 60% de l’Amazonie reste intacte si l’on veut espérer que son propre système climatique et hydrologique perdure. Au dessous de ce seuil, ce qu’il restera de la forêt se desséchera et mourra.

En conséquence certains chercheurs avertissent qu’en l’absence de mesures immédiates, en ce qui concerne la survie de la forêt amazonienne, le point de non-retour pourrait être atteint d’ici 10 à 20 ans.

saveamas

Défendre la forêt amazonienne!

gombhat

cropped-c682a-ship6

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

  Thank you for viewing!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s