Az Örökkévalók

film5

Az Örökkévalók már időszámításunk előtt ötezer évvel megérkeztek a Földre, hogy védelmezzék az embereket a deviánsoktól. Azonban csak akkor avatkozhatnak közbe, ha ezek a szörnyetegek megjelennek, az emberek egymás közötti háborúiba nem szólhatnak bele.

A történet egy viszonylagos békeidőszak után veszi kezdetét, amikor az Örökkévalók abban a hitben élnek, hogy végeztek az utolsó deviánsokkal is, valamiért azonban nem hívták még őket haza, a bolygójukra. Egy napon viszont földrengés rázza meg Londont, és egy Kro nevű bestia bukkan fel, aki, úgy tűnik, különbözik minden korábban látott deviánstól.

Sok ezer évvel ezelőtt az Űr Istenek feje Arishem a Földre küldte saját teremtményeit, az Örökkévalókat, hogy azok megakadályozzák az invazív deviánsokat abban, hogy megöljenek minden életre érdemes fajt a bolygón.

A  különböző típusú erővel felruházott tíz hős feladata elvégzése közben barátjává válik az emberiségnek, ami Istenkét tiszteli őket. Így válnak a csillagközi idegenek a múlt többistenhitű vallásainak isteneivé.

Bár Ajak, Sersi, Thena, Ikaris, Sprite, Phastos, Makkari, Kingo, Gilgamesh és Druig szintén megkedvelik az embereket, határozott parancsot kapnak arra, hogy ne szóljanak bele a belügyekbe, hagyják a földieket saját tempóban haladni útjukon, ne segítsék őket sem útmutatással, sem technológiával, sem erővel.

Egyedül a Deviánsoktól védhetik meg őket tevékenyen. Természetesen ez nem tetszik mindegyikőjüknek, hiszen szó nélkül kell tűrniük, hogy a szeretett faj egymást gyilkolja. A belső feszültséget tetézi, hogy bár úgy tűnik, elhárították a deviáns veszedelmet, Arishem nem hívja haza őket, tehát még nézniük is kell, ahogy a halandók teljesen feleslegesen, sokszor indokolatlanul, erőszakosan ölik egymást.

Az Örökkévalók beszélnek arról, hogy a gyerekekként viselkedő emberiségnek szüksége van az iránymutatásra, hiszen rengeteg potenciál van bennünk. Viszont érvelnek amellett is, hogy az a faj ami nem önmagától lép előre elpusztul ha magára marad.

Valamint tudják hogy az ő sorsuk a kívülállóság, a kozmikus magány, hiszen míg ők több ezer éven keresztül is megmaradnak, addig környezetük újra és újra meghal.

És mindeket még tetézi, hogy egymásban sem tudják megtalálni a biztosat, hiszen máshogy látják a dolgokat, vagy éppen külső adottságaik miatt ítéltettek érzelmi magányra

Az ez által generált belső konfliktus és funkció nélküliség miatt a csapat szétszéled a Földön, mindenki a maga útját járva. A sztori a jelenben veszi fel a fonalat. A magát most éppen tanárnak kiadó Sersi egy halandó ember barátjával, és a gyermeki testben ragadt Örökkévaló társával Sprite-tal sétál, amkor megjelenik egy deviáns.

De ez már más, erősebb,  sokkal gyorsabb és mintha olyan képességgel is rendelkezne, mint egy Örökkévaló. A harcba bekapcsolódik Ikaris, a deviánst legyőzni nem tudják, de elkergetni igen.

A lény felbukkanása egyértelmű jele annak, hogy az Örökkévalóknak a  világ minden részéről ismét egybe kell gyűlniük, és együtt, egy csapatként, egyesült erővel össze kell  fogniuk.

film6

A filmről itt látható egy rövid szinkronizált előzetes

Az Örökkévalók egy számos idősíkon és helyszínen játszódó nagyszerű film. Olyan alkotás amely nem csak látványos, de elgondolkoztató is egyaránt – az emberiség megjelenését, és eddigi történelmét tekintve ezen a bolygón.

A kép alatti linkre kattintva tekinthető meg a film magyarul

film7

Film magyar nyelven: ÖRÖKKÉVALÓK

A film megtekintése után további érdekes, elmélkedésre való információ található az alábbi néhány oldalon

Kapcsolódó kép

a0033

Ha a Föld négy és félmilliárd éves létezését 24 órába sűrítenénk, 10.000 év leforgása egyetlen másodperc töredékének felelne meg. Ezt az analógiát követve az idő amit az emberiség eddig a Földön töltött úgy maximum fél percet tenne ki. 

Induljunk el a fenti rövid bevezetés után, és nézzük meg – egyáltalán hogyan lehet elképzelni gondolati síkon – hogy milyenek is lehetnek az olyan ( számunkra időtlen, ősidőktől létező ) idegen létformák amelyek már több százezer, de akár több millió éves szupercivilizációk.

Nem 24 órából fél perc, hanem több óra. Sok-sok óra, akár 4-5, de akár 10 óra is lehetséges a földi analógiához képest.

Fél perc aránylik az 5-10 órához, brutális különbség, főleg ha nem lineáris, hanem exponenciális fejlődésben gondolkozunk, mert egy adott technológiai szint elérése után az utóbbi törvényszerű.

Ha csak a földi robot evolúció – önmagukat fejlesztő és sokszorosító robotok, és a nanotechnológia jövőképét vesszük alapul, már az is megdöbbentő változásokat hoz majd a bolygón még ebben az évszázadban. Amely időtartam a galaktikus idővonalon, mint léptéket tekintve szinte nem is mérhető.

Információ: Idegen Létformák – Időtlen Galaktikus Szupercivilizációk

fold

szem

A Mátrix alapkérdése – ha a tudomány és a virtuális valóság egyre inkább képes arra hogy átverje az emberi agyat, akkor hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az agyunk éppen most nincs átverve?

Ha egy civilizáció (akármilyen, akárhol) túl tud haladni önmagán, azaz el tudja érni azt a fejlettségi állapotot, amit mi emberek poszthumánnak nevezünk, képessé válik univerzum szintű és méretű szimulációk létrehozására és futtatására. Ha ezt elfogadjuk, és hozzáadjuk az univerzumunk méretét – galaxisok milliárdjaiban csillagok milliárdjai körül keringő milliárdszor milliárd bolygó – , akkor igen valószínű, hogy ez már meg is történt.

Olyannyira valószínű hogy akár azt is jelentheti, hogy egy olyan nagy és kiterjedt láncolatban vagyunk egy láncszem, amely szimulációkban létező szimulációkban létrehozott szimulációkból áll.

Ez pedig akármennyire is riasztónak vagy degradálónak is hangzik, sokkal valószínűbb, mint az hogy a világegyetemben létező első civilizáció vagyunk mi, emberek.

Információ: Szimulált Világok

fold

al2

evoluc3

EGYSZERŰSÍTHETETLEN ÖSSZETETTSÉG — AZ EVOLÚCIÓ BUKTATÓJA

Véletlen evolúció vagy intelligens tervezés?

Az emberiség amnézia faj, a Föld bolygó erős mágneses terének következtében. Soha nem fognak leutánozni a Földön egy sejtet. Molekuláris szintem működő gépezetek. Itt tart a robotika a világegyetemben, csak a földi népesség az amnéziás állapota miatt nem fogja fel.

A tudósok próbáltak matematikai modelleket alkotni, a különböző építőelem vegyületek véletlenszerű felépülésének kialakulásának lehetséges időintervallumára, ezidáig ez nem sikerült. Annyit azért megállapítottak, hogy a legoptimistább modell szerint is, egy ilyen folyamat nagyságrendekkel több időt venne igénybe, mint a világegyetem jelenleg ismert kora.

Információ: EGYSZERŰSÍTHETETLEN ÖSSZETETTSÉG — AZ EVOLÚCIÓ BUKTATÓJA

fold

jegbolygo

Ideje átértékelni az eddigi lakható bolygókról és holdakról alkotott múlt századi elméleteket.

A tudomány eddigi álláspontja szerint központi csillag körüli azon tartományt, amin belül keringve a bolygón elméletileg folyékony víz és a földihez hasonló élethez elegendően magas hőmérséklet létezhet, lakhatósági zónának nevezzük. Ezen a régión belül keringő bolygók lehetnek kellemes meleg, mérsékelt bolygók, mint a Föld, de lehetnek teljesen fagyottak is.

Geológus kutatók szerint a Föld körülbelül 1-3 ilyen fagyott perióduson mehetett keresztül a múltban, az óceánokban élő mikroorganizmusok pedig legalább egyet valószínűleg túléltek. Tudjuk, hogy a Föld a saját jégkorszakainak során is lakható maradt, mert az élet még a fagyott epizódok előtt kezdődött és jóval utána is létezik. Minden életforma azonban az óceánokban létezett akkoriban.

Az élet lehetséges előfordulási helyeként a kőzetbolygókon kívül egy másik kategóriát is figyelembe kell tehát venni. Ez pedig konkrétan a fagyott jégbolygók  – jégholdak világa, melyek felszínét folyadék, vagy fagyott jégréteg borítja, amely alatt mély óceánok találhatók.

A jég alatti vizet az ottani vulkánok, és a bolygó – vagy hold belső magjának hője melegítheti és ezáltal a körülmények hasonlóak lehetnek a földi óceánok életfeltételeihez. Tehát hasonló hőmérséklet, nyomás és folyékony víz esetén az élet ugyanúgy kialakulhatott és létezhet ezekben az óceánokban, víz alatti világokban, mint a Föld bolygón.

viz2

A fenti rövid bevezető után most pedig nézzünk szét pár helyen, egyenlőre csak a saját csillagrendszerünkben, lesz néhány érdekes hely.

Mint látni fogjuk a Naprendszerben is van néhány hold ahol jellemzően fagyott jégréteg, de pld. a Titánon nagy mennyiségű folyadék van. A Titan felszínén ugyanakkor víz helyett folyékony szénhidrogének találhatóak. Egyértelmű, hogy sokféle szerves kémia zajlik a holdon, emiatt is tagadhatatlanul kíváncsivá teszi a kutatókat.

EURÓPA – TRITON – ENCELADUS – GANYMEDE – CALLISTO – TITÁN

viz1

TÁVOLI, IDEGEN VILÁGOK TENGEREI, ÓCEÁNJAI AMELYEK MÉLYSÉGE TITKOKAT REJT, ÉS FELFEDEZÉSRE VÁR

Információ: Víz és jégbolygók, holdak ahol szintén lehet földön kívüli élet

fold

futurenegy

future,

ufoido

ÜDVÖZLET KEDVES LÁTOGATÓ!

Most elindulunk egy időutazásra, emberi léptékkel nehezen felfogható időskála lesz amin utazunk.  Ahol nem évszázadok, évezredek, hanem 10-30 millió év egy beosztás. Nagy távolságok, méretek és hatalmas erők, csodálatos élőlények, helyszínek, valamit érdekes információk várnak ránk.

Térben és időben nagy utat fogunk megtenni a Föld születésétől egészen a távoli jövőig.

Információ: Időkapu | Múlt – Jövő

Kapcsolódó kép

5062d-k25c325a9k1

planet5

We love ❤️ Earth | We love ❤️ Mars | We love ❤️ Space  

galax

univ3

Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds

5d194-planet3

Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds | Welcome to ITAW

galax

planets,

We love Earth | We love Mars | We love Space  

gombhat

cropped-c682a-ship6

NATURE IS BEAUTY
BEAUTY IS NATURE
WE ARE ENGINEERS
BUT WHO ENGINEERED US?

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

 THANK YOU FOR VIEWING!

Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érdekes volt számodra pár informáci

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s