Medzinárodné obchodné ponuky

udv_slo

zsk,

Profil spoločnosti INERCONTACT

 Spoločnosť  INTERCONTACT MARKETING NETWORK S.R.O., bola založená v roku 1990. Je členom Budapeštianskej Obchodnej a Priemyselnej komory, a je zakladajúcim členom Komory maďarských databázových distributérov.

Okruhy našich záujmov sú nasledovné:

 • Sme v dennom kontakte s obchodnými oddeleniami zastupiteľských úradov, Obchodnými komorami, zastúpeniami firiem z celého sveta, s ktorými je realizovaná neustála výmena hospodárskych informácií.
 • Zastupovanie zahraničných firiem na území MR s kompletným servisom
 • Zabezpečenie odbytu produktov
 • Kombinovaný obchod – predaj tovaru rôzneho charakteru
 • Prínos v oblasti výrobných – produkčných kapacít
 • Prieskum trhu
 • Zabezpečenie výrobných prostriedkov, materiálu, projekcie, výroby
 • Vytváranie kontaktov, predaj a zúžitkovanie výroby
 • Inzercia, propagácia, reklamná činnosť
 • Vnútroštátna distribúcia a poradenstvo v oblasti export – import
 • Vyhľadávanie obchodných príležitostí pre investorov

K tomu navyše početné množstvo iných činností, o ktoré je záujem a sú od nás požadované.

Naše obchodné styky sú rozsiahle, približne z 80 štátov Európy, Ameriky, Afriky, Ázie a Austrálie dostávame pravidelne informácie a návrhy na obchodnú spoluprácu, resp. naša spoločnosť poskytuje , sprostredkuje informácie maďarských partnerov.

Naše obchodno informačné pramene sú predovšetkým:

 •  Obchodné zastúpenia veľvyslanectiev
 • Obchodné, priemyselné, hospodárske komory
 • Zastúpenia
 • Zahraničné databázy
 • Zahraničné katalógy, hospodárske publikácie, magazíny
 • Firmy, podnikateľské subjekty , podniky

Získané informácie ihned’ uverejňujeme v informačnom systéme INTERCONTACTU , kde aj Vy môžete nájsť zodpovedajúcu obchodnú ponuku.

K uskutočneniu horeuvedených činností máme k dispozícii:

 •  počítačové databázy
 • vybudované domáce i zahraničné databázy
 • sieť obchodných zástupcov
 • pravidelné obchodné informácie

Naše obchodné informácie uverejňujeme  rôznych hospodárskych a obchodných novinách, v počítačovom informačnom systéme a na INTERNETE resp. členovia nášho systému môžu vyžiadať z uverejnených informácií hociktorú informáciu bez množstevného viazania a samozrejme v neobmedzenom počte uverejniť svoje vlastné ponuky.

Obchodné kontakty našej firmy sú značne rozsiahle, hlavne z oblasti priemyslu (kovospracujúci, drevospracujúci, elektronický, stavebný, textilný, plastové výrobky), poľnohospodárstva a potravinárstva, ako i z oblasti obchodu a služieb.

Na patenty, vynálezy a ich prezentáciu vieme zabezpečiť partnerské kontakty spojené aj s konzultáciami. Prijímame zavedenie nových výrobkov na trh aj ich manažovanie doma i v zahraničí.

Vyhľadávanie optimálnych možností pre investorov, zakladanie rozličných podnikov, právne a obchodné odborné poradenstvo, zabezpečenie námedznej práce resp. dodávateľských vzťahov je tiež dôležitou súčasťou našej obchodnej činnosti.

Našim cieľom je zrealizovať dodanie čím viac obchodných informácií a nápomoc pri uskutočnení obchodných kontraktov pre našich klientov s hlavným zameraním na exportno – importnú činnosť, námedznú prácu, vytváranie zastúpení a spoločných podnikov.

Vyberte si z množstva našich obchodných ponúk tie, ktoré Vám najviac vyhovujú. Pomocou obchodných možností a služieb, ktoré Vám ponúka spoločnosť  INTERCONTACT, vybudujete kontakty podmieňujúce budúcnosť Vašej firmy a upevnite si svoje pozície vo vyostrenej súťaži na trhu.

K tomuto Vám ponúkame naše široko rozvetvené zahraničné kontakty, ako aj 25 ročné skúsenosti.

Veríme, že Vás naša krátka prezentácia spoločnosti Vás zaujala a môžeme s Vami nadviazať obchodné vzťahy.

Očakávame Vaše poverenia a na poskytnutie podrobnejších informácií sme Vám k dispozícii listom, telefonicky i osobne.

pozsony

Vitáme vás na nasej webovejstránke – Medzinárodné obchodné ponuky

imntumblr

Intercontact is an international business network  for manufacturers, exporters, importers, wholesalers and worldwide service providers.

network22

Business and Investment Opportunities 

 Business Development

Nemzetközi  üzleti  ajánlatok

欢迎光临  Intercontact  的新网站

Международный бизнесп редложения

Internazionale   attività commercial   offerte

Geschäftsinformationen und  aktuelle  angebote

Información  comercial  y propuestas  de  negocios

Recherche de partenaires commerciaux, techniques, financiers

IMN Business Development  CN – EN – DE – FR – RU – IT – ES – HU

csik

imntumb.

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *    معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

THANK YOU FOR VIEWING!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s