2 Bolygó | 2 Jövő

kobot5

Aki és ami ezt leközölte, a mostanit megelőző időszakra közel 80% találati pontosságot ért el. Legalábbis erre a Földre vonatkozóan. Emberi léptékkel nézve végtelen számú Föld létezik, univerzum helyett multiverzumok vannak, tehát a mi világunk mellett végtelen sok más valóságos világ is van.

Van fekete lyuk – fehér lyuk, gravitáció – antigravitáció, anyag – antianyag, fény – antifény, bolygó – exobolygó, univerzum – multiverzum, valamint olyan helyek ahol egyszerre több idő is létezik. Belülről kifelé a miénkhez hasonló, de kintről befelé a fordított idő, és a centrumban a kettős idő (nincs rá jobb földi szó), tehát egyszerre lehet a múltba de akár a jövőbe is haladni az ottani tartományban.

Hasonló mint  az egyik kvantummechanikai jelenség, amikor pld. egy fénykvantum a polarizálás után egy időben 2 helyen van egymástól bármilyen távolságra, de mindig egy egészként viselkedik, és ráadásul valós időben (real time) kommunikál a két rész. A megoldás egyik részlete ezen példánál a száluniverzumban rejtőzik.

A kvantumfizikában teljesen más törvények vannak mint a makrovilágban. A kvantummechanika szerint egy részecske egyszerre több helyen lehet. A részecskék a mérés és megfigyelés alapján döntik el adott pillanatban, hogy hol legyenek, ráadásul az összhang fenntartása érdekében fénysebességnél gyorsabban küldenek egymásnak üzenetet. Ez minden idők egyik legnagyobb megoldatlan tudományos és filozófiai titka.

kvantum

A szakértők valójában több hipotézist is kidolgoztak arra vonatkozóan, hogy miként épülhet fel a multiverzum. Az egyes elképzelések közt a különbséget általában az adja, hogy a kutatók miként is képzelik el az egyes világegyetemek megszületését.

Az egyik, a párhuzamos univerzumok elméletének nevezett gondolat szerint a tér-idő lapos formát ölt, és a végtelenbe tart, a végtelenségben pedig több univerzum is kialakul. A végtelen univerzumok ötletének egyik legizgalmasabb gondolata az, hogy mivel a részecsketípusok száma véges, így azok kombinációja is az (egészen pontosan 10¹²², azaz 122 darab 10-es szorzata).

A végtelen tér-időben tehát egy idő után ismétlődések alakulnak ki, így egy-egy univerzumnak több másolata is lehet.

Amennyiben a Világegyetem valóban végtelen, minden kimenetel – legyen bármilyen valószínűtlen – lejátszódhat valahol. Valahol lehet egy alternatív Föld, amelyen ön írta ezt a blogot, és én olvasom. Bármilyen eshetőség, amely nem mond ellent a fizika törvényeinek, elképzelhető, és valahol megtörtént, vagy meg fog történni.

Max Tegmark amerikai fizikus az olyan alternatív világegyetemeket, amelyekben azonos fizikai törvények hatnak, I. szintű párhuzamos univerzumoknak nevezi. Minthogy eltérőek bennük a kiindulási körülmények, ezek a világegyetemek nem teljesen egyformák. Ahogy múlik az idő, egyre távolabbi és távolabbi régiók fénye érkezik majd el a Földre, s fokozatosan láthatóvá válnak az alternatív világegyetemek.

Egy másik hipotézis szerint ha a tér-időre egy egészként tekintünk, bizonyos részeken a tágulása megtorpan, míg máshol szakadatlanul folytatódik. Ha tehát saját univerzumunkat egy buborékként képzeljük el, az további buborékok, azaz világegyetemek közé ékelődik be. Az elmélet érdekessége, hogy az egyes buborékok nem kapcsolódnak egymáshoz, így belsejükben a fizika törvényei is eltérőek lehetnek.

Szintén izgalmas Elon Musk azon elképzelése, ami alapján univerzumunkat egy nálunk értelmesebb létforma teremtette meg. Ez a fejlettebb faj akár több, egymástól eltérő szimulációt is létrehozhatott, így egymással párhuzamosan több világegyetem is létrejöhet. Sőt, az egyes univerzumokban a kellően fejlett civilizációk végül újabb szimulációkat hozhatnak létre saját szimulációjukban.

A legnehezebb feladatnak tűnik, de a legkönnyebb megérteni, értelmezni ezt a dolgot:  minden elmélet igaz – mivel végtelen számú univerzum létezik. Köztük olyanok amelyek hatással vannak egymásra és közel azonos a belső törvény, és vannak egymástól teljesen eltérő, különálló törvények alapján létezők.

Tehát ebben az esetben is  (2 Bolygó | 2 Jövő) nem az a kérdés hogy ezek a dolgok megvalósultak-e már valahol, hanem hogy mennyi százalékuk fog ezekből majd ebben az Univerzumban, ebben a Tejútrendszerben, ezen a Földön és Marson a következő időkben megvalósulni.

gal

Jövőbe látás, érzékelés két léptékben, földi  és univerzumi példákkal

Kezdjük a könnyebb esetekkel, vigyük le földi közegbe a dolgokat.

Helikopterrel megyünk, egy hegy felé érünk, és látjuk hogy másik oldalán közvetlenül az alagút ottani bejárata előtt két olajszállító tartálykocsi összeütközik, felborul, kigyullad és pár másodperc múlva fel fog robbanni, és körülette minden megsemmisül azonnal. Közben mögöttünk lent az autópályán egy barátunk halad az alagút innenső bejárata felé semmit nem tudva, érzékelve ezekről. Vidáman beszélgetnek, a család kirándulni megy, zenét hallgatnak, mit sem sejtenek arról hogy mi vár rájuk a túloldalon ha odaérnek, a biztos végzet. De mi gyorsan és még időben odaszólunk telefonon, értesítjük őket és azonnal megállnak, még  a bejárat előtt. És természetesen a többi mögöttük jövő autót is megállítják.

Ami a lényeg: mivel jókor voltunk jó helyen a tér-időben így mi beavatkoztunk az ő jövőjükbe, mert láttuk az ő számukra jövőt jelentő – a számunkra már a múltban megtörtént, és detektált dolgot. Megmentettünk sok életet, de igen ám, ezáltal sok változást is okozunk a jövőben. Mert lehet hogy a családból egyikük gyermeke fontosat alkot majd pld. innováció, vagy bármely más területen. És ez is lehet csak lokális, de akár globális szintű is, amely még jobban megváltoztatja a bolygó életét.

Vagy ha ő nem is de majd az ő gyermeke, vagy unokája hoz létre fontos dolgokat, esetleg az utánuk szintén megállt autókban ülők közül valakik…stb.. A variációk száma már csak ezen a Földön is végtelen. És elég volt egyetlen mobiltelefon hívás hozzá, jó időben-jó helyen. Az ő szemszögükből mi előre láttuk az ő jövőjüket, és mivel nem lett volna jó vége a számukra, beavatkoztunk és megváltoztattuk azt.

ora

Menjünk még vissza a múltba pár száz évet, amikor még nem rakétákkal lőtte egymást az emberiség több száz kilométerről, hanem ágyúval, közelről. Csak az eszköz változik kb. 10 ezer éve a bolygón, a gyilkos, ártó szándék sajnos nem. Van a harctéren – sajnos – egy vak és megsüketült, egy vak, és egy  könnyebben sérült de látó katona.  Ők hárman akarnak hátrább menni a tűzvonalból, elől a látó, és utána a két másik súlyosabb sérült egymás övét fogva, egymás után mind a hárman.

Kis ideig csend van, de aztán lőnek rájuk.  A látó azonnal észleli – fénysebesség – az ágyú torkolattűzét és földre veti magát, vele a többieket is. Aki vak közülük az némi késéssel – hangsebesség – észleli csak veszélyt, már  a földön fekve hallja meg, és jut el a tudatáig hogy lőttek. Legkésőbb  a szegény vak-süket katona tudata érzékeli  a lövést, amikor jó pár másodperc után a lőporfüstöt odafújja hozzájuk a szél, – szélsebesség – ő csak akkor tudja meg hogy lőttek rá. Ebben az esetben is a két társ számára, az ő jövőjüket jelentő eseményt előre detektálta a könnyebben sérült katona, és beavatkozott a társai életébe, jövőjébe.

futuregalaxy

Most pedig lépjünk tovább az univerzumi szintre.

Ha felnéz az ember az égre gyakorlatilag a múltat látja. A fény 1,25 másodperc alatt teszi meg a Föld-Hold távolságot. A szomszédos Mars bolygó minden 26. hónapban Földközelbe kerül, amikor is a Földtől mért távolsága 3 – 5 fényperc között van.

A  legközelebbi csillag, a Nap a Földtől körülbelül nyolc fénypercnyi távolságra van. Ez a távolság a Föld keringési pályájának különböző pontjain más és más, hiszen ez nem egy kör alakú pálya. Gondoljunk bele, hogy az a napfény, amit látunk, már nyolc perce indult a Napból, vagyis, ha a Nap hirtelen eltűnne, mi csak nyolc perc múlva vennénk észre. A Naprendszer szélén keringő  Plútó már 5,4 fényórára van a Naptól.

milky,

De emeljük tovább a tétet, dolgozzunk nagyobb számokkal, fényévekben.

Az éjszakai égbolton látható megszámlálhatatlanul sok csillag mindegyike egy, a Naphoz hasonló hatalmas izzó gázóriás, és csak a nagy távolságuk miatt látszanak nagyon aprónak. A Naphoz legközelebbi csillag a Proxima Centauri mintegy 4,3 fényévre van a Földtől. Fénye tehát 4,3 év alatt éri el, ez óriási távolság.
A legközelebbi csillag, amelyről feltételezhető, hogy bolygórendszere van, a 6 fényévre levő Barnard-csillag. Az égbolt legfényesebb csillaga a Szíriusz 8,8 fényévre van a Földtől.

A Világegyetemben a csillagok hatalmas csoportokba “tömörülve” helyezkednek el. Az ilyen csoportokat nevezzük galaxisoknak. A mi galaxisunkat Tejútrendszernek hívjuk és több száz milliárd csillagból áll. A Nap közelében a csillagok átlagos távolsága körülbelül 4 fényév. A Tejútrendszer lapos korong alakú, amelynek középső részén sokkal nagyobb a csillagsűrűség. A Tejútrendszer átmérője hozzávetőlegesen 80.000 fényév, vastagsága a középső részén 15.000 fényév.

A Tejútrendszeren kívül más galaxisok is megfigyelhetők. A Földtől legközelebb, mintegy 2,2 millió fényévre levő Androméda-galaxis szerkezete nagyon hasonló a Tejútrendszeréhez, de nagy távolsága miatt ez csak erős távcsövekkel vizsgálható.

Csillagok százmilliárdjait tartalmazó galaxisokból is rengeteget figyeltek már meg a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel. Kiderült, hogy a galaxisok is csoportokba rendeződve helyezkednek el. Például a Virgo-halmaz, amely több mint 1.000 galaxist tartalmaz. A halmaz közepe becslések szerint 50 millió fényévre van a Földtől, átmérője 10 millió fényév.

Ezek már nagy számok, gyakorlatilag mindenhol a múltat látja a földi ember. Akár a közeli, akár a távoli, de csak a múltat láthatja. És még csak a legközelebb lévő, szomszédos Androméda-galaxisig jutottunk el.

Andromeda

Na de hogyan lesz akkor ebből a múltból a jövő és jövőbe látás? 

A párhuzamos univerzumok által. Mert ahol már megtörtént az esemény az egyikben, az újra meg fog történni egy másik univerzumban, bolygón, még ha  lehetséges némi módosítással is, de megtörténik majd az esemény,  a kölcsönhatás miatt.

Úgy kell elképzelni a múlt, a jelen, és a jövő együttállását, mint ahogy a hanglemezen is egyszerre jelen van a zenemű azon része, amit éppen hallunk, de ott van az a része is amit már hallottunk, illetve ott van az is amit majd hallani fogunk. Az időutazás is lehetséges, csak a “tűt” kell áthelyezni a “lemez” másik pontjára.

Egy bizonyos technológiai fejlettség szint elérése esetén már tudja az adott civilizáció nagyon jó hatásfokkal prognosztizálni  a jövőt, és korlátlan időutazásokat véghezvinni.  De az egy másik témakör és blog, most ne menjünk bele mélységében, csak röviden tekintsük át.

gombhat

A CIVILIZÁCIÓK TECHNOLÓGIAI FEJLETTSÉGE, ALAPVETŐEN HAT FOKOZATBAN

Ez a besorolás az energiahozzáférés mellett a tudás birtoklását is elég jól jelzi. A két szempont az energiatermelés és a technológiai fejlettség, amelyek egymással szoros összefüggésben vannak: minél több felhasználható energiával rendelkezik egy adott civilizáció, annál gyorsabban tud fejlődni a technológia, és minél fejlettebb a technológia, annál hatékonyabban tudják kitermelni az energiát.

I. típus: civilizáció, amely a lakóhelyéül szolgáló bolygóra szórt csillagenergiát hasznosítja.
II. típus: szupercivilizáció, amely saját csillagának energiáját teljes egészében hasznosítja.
III. típus: szupercivilizáció, amely a saját galaxisának teljes energiáját uralja és hasznosítja.
IV. típus: univerzum szintű civilizáció, amely az egész világegyetem energiaforrásai felett rendelkezik.
V. típus: multiverzum civilizáció, amely uralja az egész multiverzumot, az összes létező univerzum minden energiája a rendelkezésére áll.
VI. típus: legfelsőbb szintű civilizáció, amely felette áll az időnek és a térnek, így képes akár új univerzumokat is létrehozni.

a0033

A Földön jelenleg az a helyzet hogy ez a civilizáció az energiát még a több millió évvel ezelőtt elpusztult, megkövesedett növényi és állati tetemekből, fosszíliából nyeri, amit nagyon rossz hatásfokkal éget el (kőszén, kőolaj) és a bolygóját sem nagyon tudja elhagyni. Jelenleg sajnos ezen a listán kívüli, 0-s típusú civilizáció, és még nagyon hosszú az út és idő az I. típusú civilizáció eléréséhez is.

gömb

planetgalax

Üres folt a világegyetemben – egy párhuzamos univerzumot látunk?

Einstein még úgy vélte: az univerzum végtelen ideje létezik, kezdet nélkül, örökkévaló egyensúlyi állapotban. Elmélete a kozmikus háttérsugárzás felfedezésével dőlt meg, ami a Nagy Bumm mai napig tartó utórezgése – most pedig már ott tartunk, hogy a miénkkel párhuzamosan létező univerzumok lenyomatait vizsgáljuk a saját világunkban.

Persze a helyzet nem ilyen egyszerű – úgy hisszük, hogy másik univerzumok lenyomatát vizsgáljuk, de igazából 100%-ig biztosak még nem vagyunk benne.

A teljes nevén Kozmikus Mikrohullámú Háttérsugárzás elnevezést viselő jelenség vizsgálata folyamán 2007-ben egy olyan régióra bukkantak a kutatást végzők, amely voltaképpen egy hatalmas, tökéletesen üres hely. Se normális anyag nincs benne, se sötét anyag, se semmiféle energia, de még sugárzás se. Már egy ilyen hely léte is teljességgel nonszensznek tűnt, azonban egy csapat kozmológus és fizikus nekilátott, hogy megfejtse a lehetetlen folt rejtélyét. Ők pedig azzal magyarázzák ezt a helyet, hogy az nem a mi univerzumunk része, hanem egy párhuzamos világ lóg át a miénkbe!

Szenzációsnak hangzik, megdöbbentőnek, na de önmagában a folt léte is az – a rá adott magyarázat törvényszerűen megdöbbentő.

planetuniv

A XX. század közepén vette a fizikatudomány először komolyan azt az elképzelést, hogy egy afféle multiverzum egy univerzuma a miénk a sokból, Hugh Everett volt az első modern fizikus, aki ezt az elképzelést támogatta. Egyes ókori görög filozófiai irányzatoktól nem volt idegen a párhuzamos univerzumok elképzelése (persze máshogy írták körül), de a “hivatalos” tudományba Everetten keresztül jutott be a teória.

John Gribbin, a multiverzum-elméletek egyik legnagyobb szakértőjének könyve foglalja össze a legjobban a kapcsolódó teóriákat: A multiverzum nyomában

Azóta többféle elképzelés is van rá, hogy vajon hogyan is működik: a kvantummechanikától kezdve a húrelméletig sok teória van a párhuzamos világok létére, egyesek szerint a megfigyelhető univerzumunk határain túl kezdődnek első szomszédaink, más elméletek szerint minden döntésünk (sőt, ami azt illeti, mindenki minden döntése és minden lehetséges esemény alakulása) is létrehoz egy-egy új ilyen párhuzamos világot egy másik dimenzióban – ami nincs egy milliméterre se tőlünk.

A húrelmélet és a párhuzamos világokkal kapcsolatos teóriák fő szakértője korunkban Michio Kaku, elméleti fizikus, aki nem csak úttörő tudományos munkásságáról híres, hanem arról is, hogy a legfrissebb eredményeket is olvasmányosan, mindenki számára érthetően képes könyveiben levezetni. A párhuzamos Földek elméletének jár utána Párhuzamos világok című kötetében.

planetpar

Ez a rejtélyes, gigantikus üresség az Eridanus csillagképben (valójában azon keresztülnézve) található, és egymilliárd fényév hosszúra becsülik. Az elmélet, miszerint egy másik univerzum betüremkedő része, Dr. Laura Mersini-Houghtontól származik, az Észak-Karolinai Egyetem elméleti fizikusától. Ha igaz volna, az azt jelentené, hogy észleltük az első exo-univerzumunkat – nem kispályás teljesítmény! Az első ilyen “hideg foltot” 2004-ben észlelték, de az egyszerűen kb 20-45%-kal kevesebb anyagot és sugárzást tartalmazott, mint kellett volna, ami szintén rendkívül extrém és érthetetlen.

Ez az elképesztően hosszú és 900 fényév sugarú buborék eddig a legnagyobb ilyen észlelt anomália. 8 milliárd fényévre található tőlünk. Létére kétféle magyarázat adható: vagy egy a miénktől térben máshol létező, másik univerzum hatol be a miénkbe ott, vagy éppen hogy ott keletkezik egy párhuzamos univerzum, más fizikai törvényekkel, mint a miénk. Ez utóbbi elképzelést pártolja az említett Mersini-Houghton is, aki a húrelméletet alkalmazva jutott arra a következtetésre, hogy ez a nagy “vákuummal” telt buborék a mi univerzumunk tágulása miatt jött létre.

Ha ezt az elképzelést sikerülne valahogy igazolni, az számos olyan teória létjogosultságát bizonyítaná, mint amilyen például az “örökös univerzum-infláció”. Eszerint univerzumok úgy keletkeznek egymás után, végtelen számban, mint a buborékok a víz színén, minden buborékban egy-egy saját fizikai törvény-rendszer és fizikai állandók uralkodnak. Ha az az üres buborék egy ilyen másik univerzummal való ütközés területe, az elmélet máris bizonyítást nyer.

Végtelen számú univerzum, (minimum) 10 dimenzió, átjárók a párhuzamos univerzumokba – ma már nem science fiction és nem spekuláció, hanem tudományos vizsgálat tárgya. Michio Kaku Hipertér című könyve foglalja össze a legnaprakészebben az elméleteket.

planetuniverse

És hogy miért is nem ütközünk folyamatosan árnyékuniverzumokba, ha ennyi keletkezik?

Egyszerű – csak gondoljunk bele, a miénk hogyan jött létre! Egy Nagy Bummal, ugye? A tér tágulása, vagy inkább “kibomlása” borzasztóan leegyszerűsítve gyorsabb a fény sebességénél, ami hamar széttolja egymástól ezeket az univerzumokat. Persze, ha egy olyan univerzum jön létre, amelyben más a tér szerkezete vagy más szabályok vonatkoznak a sebességekre, könnyedén leelőzheti akár a térhálót magát is, és átnyúlhat egy-egy univerzum a szomszédjába – jelesül, a mi világunkba.

Ha valóban ez a helyzet, és át akarunk látogatni egy másik világegyetembe, már csak 8 milliárd fényév távolságot kell átutaznunk, és megláthatjuk, más univerzumok fizikai törvényszerűségei is támogatják-e az életet, vagy sem. De az egy másik blog és más témakör.

galaxy

Következzen most akkor a főcím és témakör, illetve még egyszer most már a fentiek ismeretében:  “nem az a kérdés hogy ezek a dolgok megvalósultak-e már valahol, hanem hogy mennyi százalékuk fog ezekből majd ebben az Univerzumban, ebben a Tejútrendszerben, ezen a Földön és Marson a következő időkben megvalósulni”.

Mivel eléggé sok kapcsolt információt kellett közölni, és már így is terjedelmes az anyag,  a Mars egy másik linken olvasható. (Mars Colonization Timeline)

Az IDŐ…. Földön  / nap —- Marson / sol —- Milky Way / Galaktikus Idő / 203-209X

gombhetes

2 Bolygó | 2 Jövő

marsfold

Laniakea | Milky Way | Solar System | Planet Earth 

laniakea

planetearth

Planet Earth 

af5

202Y – A személyi számítógépek elérik az emberi agyhoz hasonló számítási teljesítményt.

202Y – A vezeték nélküli internet hozzáférés lefedi a Föld felszínének 85% -át.

202Y – Az Egyesült Államokban és Európában hatályba lépnek az emberek-robotok kapcsolatait szabályozó törvények. A robotok tevékenységeit, jogaikat, kötelességeit és egyéb korlátozásait formalizálják.

autorobot

202Y – A számítógépes intelligencia elemei kötelezővé válnak az autókban. Az emberek nem vezethetnek olyan autót, amely nem rendelkezik számítógépes asszisztensekkel.

202X – Az implantátumkészletek tömeges piacának megjelenése.

202X – A tudományos haladásnak köszönhetően időegységenként több idővel meghosszabbítják az emberi életet, mint amennyit az eddig volt.

robotkek

202X – A teljesen autonóm, komplex műveletekre képes személyes robot ugyanolyan ismerős lesz, mint a hűtőszekrény vagy a kávéfőző.

202Z – A napenergia annyira olcsó és elterjedt lesz, hogy kielégíti az emberiség összes energiaigényét.

202Z – Egy számítógép képes lesz teljesíteni a Turing-tesztet, igazolva az ok jelenlétét a szó emberi megértésében. Ezt az emberi agy számítógépes szimulációjával lehet elérni.

robotcyb

203Y – A nanotechnológia korszakának növekedése az iparban, amelynek eredményeként valamennyi termék előállítási költségei jelentősen csökkennek.

203Y – Az emberi szervek nyomtatására szolgáló 3D nyomtatókat bármilyen szintű kórházban használják.

203Y – A nanorobotokat orvosi célokra fogják használni. Képesek lesznek tápanyagokat szállítani az emberi sejtekbe és eltávolítani a hulladékokat. Emellett elvégzik az emberi agy részletes vizsgálatát is, amely segít megérteni működésének részleteit.

nda

203Y – Az önjáró autók közlekednek már csak az utakon.

203X – Mesterséges intelligenciával foglalkozó személy első találkozója. A She film továbbfejlesztett formájában: egy virtuális szerető felszerelhető egy “testtel” úgy, hogy egy képet a retinára vetít, például kontaktlencsék vagy virtuális valóság szemüveg segítségével.

aster1

203X – Az űrtechnológiát kellően fejleszteni kell ahhoz, hogy a Föld folyamatos védelmet nyújtson az aszteroidákkal történő ütközés veszélye ellen.

203Z – A biológiai megközelítés programozásaként az emberiség először képes sejteket programozni betegségek kezelésére, és a 3D nyomtatók használata lehetővé teszi számukra új szövetek és szervek növekedését.

network1

203Z – Óriási áttörés az emberi agy titkai megértésében. Különböző kistérségek százai kerülnek azonosításra, speciális funkciókkal. Ezen régiók fejlődését kódoló algoritmusok egy részét dekódolják és beépítik a számítógépek ideghálózatába.

203Z – Robot emberek megjelenése, transzhumanista technológiák termékei. Felszerelik őket további intelligenciával (például egy olyan szűk tudásmezőre összpontosítva, amelyet az emberi agy nem képes teljes mértékben lefedni), és különféle implantációs lehetőségekkel – a szemkameráktól a további kézprotézisekig.

203Z – Könnyen lehet személyazonosságot utánozni, vagy utánoztatni egy robottal, már emberi hangon tud kommunikálni. De egy fül mögé beépített chip hibátlanul dönti el hogy a hallott szöveg természetes vagy mesterséges eredetű. Nem hanggal, fénnyel vagy rezgéssel tudatja, hogy gépi hangot hall, hanem hőérzettel jelez. Egy 2×2 milliméteres speciális “hűtővel” dolgozik a fül mögött, aminek hatására végigfut az ember hátán a hideg.

anti

203Z – A nanomagokat közvetlenül az agyba implantálják, és az agysejtekből származó tetszőleges jel- és bemeneti jeleket adnak be. Ez a “teljes merítés” virtuális valóságához vezet, amely nem igényel semmilyen kiegészítő berendezést.

204X – A keresőmotorok lesznek az alapjai az emberi testbe beültetett eszközök számára. A keresést nemcsak nyelv, hanem gondolatok segítségével is elvégezik majd, és a keresési eredmények ugyanazon lencsék vagy szemüvegek képernyőjén jelennek meg.

204X – Az internet maximális sávszélessége 500 milliószor nagyobb lesz, mint a mai nap.

holoport

204X – Az emberi test bármilyen formát felvehet, nagyszámú nanorobotoknak köszönhetően. A belső szerveket sokkal jobb kibernetikus eszközök váltják fel. A technikai fejlődés csúcsa az lesz, amikor már az emberi biotestet is lecseréljük ilyen alakos nanorobot testre, átültetve bele a lelkünket és kvázi halhatatlanná válunk általa – igény szerinti szépségűvé és mindig tökéletes kinézetűvé.

204X – Nanorobotokból állnak az épületek és bennük minden tárgy, amik parancsra tudnak alakot váltani. A házat össze lehet csomagolni egy bőröndbe és el lehet vinni a telepítés helyére, ahol kibomlik és felépíti, berendezi magát. Akinek kell egy ruha, kivesz a raktárból egy ruha feliratú kockát, ami szóbeli parancsra vagy aktivizáló jelre kibomlik adott méretű, színű, alakú ruhává és fel lehet venni. Lepergeti magáról a koszt, tehát öntisztító. Ha nem kell, mehet vissza a raktárba egy polcra.

204X – A sérült nanorobotokat speciális begyűjtő nanorobotok keresik meg és szedik össze, viszik el a javító vagy újrahasznosító gyárba, hogy ne szennyezzék a levegőt, vizeket, talajt a porukkal, és ne jussanak be az emberi szervezetbe. A profi alakváltó és színváltó tárgyak képesek világítani is, valamint módosítható a térszerkezetük révén a keménységük, rugalmasságuk, hajlékonyságuk. A nanorobotjaik képesek önállóan repülni, így ha lekopnak a tárgy felületéről – elsodorja őket a közeg áramlása –  visszarepülnek hozzá és visszaépülnek a helyükre.

205Y – A nem biológiai intelligencia milliárdszor intelligensebbé válik mint a biológiai.

robota

205Y – A technológiai szingularitás kezdete. A Föld egy hatalmas számítógéppé fog válni.

209Z – A technológiai szingularitás folyamata az egész világegyetemre kiterjed.

future22

THE FUTURE HAS ARRIVED — Le futur est arrivé — El futuro ha llegado — Die Zukunft ist angekommen

/// We are ready — Nous sommes prêt — Estamos listos — Wir sind bereit ///

mars,

marstimel

 

mars9

2020s – 2030s – 2040s – 2050s – 2060s – 2070s – 2080s – 2090s – 22nd century

Mars Colonization Timeline

ndn

af7

A Kobotok | Új technológiák amelyek teljesen átalakítják a gyártást a bolygón

gombh
 

We love ❤️ Earth | We love ❤️ Mars | We love ❤️ Space 

planets,

We love Earth | We love Mars | We love Space 

gömb

planet5

FUTURE TECHNOLOGIES

Coming soon the robot marketing and 3D Internet, hologram shops, robots, cyborgs, responsive tech and wacky self-moulding objects, and life after AI…

kobot4

cropped-a1.jpg

interenergy

Follow us on:   

https://www.linkedin.com/company/h-mor-aut-h-z-kft-   https://www.xing.com/xbp/pages/intercontact-marketing-network-ltd            Twitter    webtalk      

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

Thank you for viewing!

Mars c25a1-boardingpass

marsfl2

marsfl3

marsfl4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s