Azok a régi szép idők… – Kőkorszaki Kalandok

kok1

skorp11

A kőkorszak az őskor egy szakasza, körülbelül 2,4 millió évvel ezelőttől i. e. 4500-ig tart. Az emberré válás evolúciós folyamatában a kőkorszak azt a szakaszt takarja, ami kőeszközök kizárólagos használatával jellemezhető. A kőeszközök nemcsak az emberre jellemzők, hanem az emberfélék közül több más nemre is, így például az Australopithecusra. Alsó határa az első készített eszközök megjelenését takarja, felső határa azonban csak közmegegyezéses határ.

A kőkorszak kifejezést a régészeti és ősrégészeti anyag leírásának segítésére találták ki, de ma már tudjuk, hogy határai csak közmegegyezésesek lehetnek, mivel az eszközkultúrák változása és fejlődése mindig folytonos, határ nélküli, ezenkívül földrajzilag más és más mértékű és jellegű. Egzakt, az egész Földre, vagy akár csak egy nagyobb régióra kiterjedően nem lehet az eszközkultúrák alapján periodizálni.

kok2

A kőkorszakot három szakaszra oszthatjuk: paleolitikum (őskor vagy pattintott kőkorszak), mezolitikum (középső kőkorszak vagy átmeneti kőkorszak), neolitikum(újkőkor vagy csiszoltkő-kor). A paleolitikumot pedig három szakaszra oszthatjuk az alsó paleolit, középső paleolit és felső paleolit. Az alsó paleolit a Homo habilis megjelenésének ideje, és még ennek folyamán terjedt el a Homo erectus is. Eszköztáruk leginkább marokkőből állt és ennek az itt használt eszközök tetembontásra, darabolásra alkalmas kőszilánkok, hasítókövek, marokkövek voltak.

A középső paleolit egy rövidebb átmeneti korszak volt, majd a felső paleolit jelentette a neandervölgyi ember és a Homo sapiens sapiens együttélésének korát. A mezolitikum kb. 11 500 évvel ezelőtt kezdődött és a földművelés, valamint az állattenyésztés megjelenésével ért véget kb. a Kr.e. 8-6, évezredben. A neolitikum a kőkorszak utolsó része. Az újkőkorszak a földművelés kialakulásával kezdődik és a fém alapú eszközök elterjedésével ér véget.

A kőkorszakot általában a rézkorszak követte, de egyes régészeti műveltségekben más és más időpontban, vagy akár teljesen ki is maradhatott, és a kőkort átmenet nélkül követhette a bronz- vagy vaskor. Kőkori kultúrák azonban még a 20. században is léteztek.

Nos, akkor most ennyit a tudományos részről, menjünk és kalandozzunk, kóboroljunk egy kicsit a kőkorszakban. Csak lazán, de azért a villámra és a tűzre vigyázzunk majd jobban mint azok nagyon barátságos, vidám srácok. 🙂

kok

gombh

Azok a régi szép idők… – Kőkorszaki Kalandok

Mostanában sokat hallani: ” bezzeg régen minden jobb volt “…. – hát persze, főleg a kőkorszakban…hm…

Nos, tény hogy volt pár jó dolog: nem volt drága az építőanyag, a lakhatás, az albérlet, nem volt sok a rezsi, évezredeken át zéró a gáz és villanyszámla, és benzin áremelés sem történt, stb.

De azért volt pár rossz dolog is: sportolni kellett… például autó, de még metró sem volt, sokat kellett gyalogolni. Sőt kocogni sem ártott – vagy fára mászni, ha éppen jött a kardfogú tigris. A kődobálást, lándzsavető fegyver használatát, és a nagy fabunkót is alkalmazni kellett a szorgos-dolgos napokon, az év minden napján.

És ami a két legszörnyűbb dolog: Internet sem volt, és ráadásul még a Facebook sem működött 🙂

A hétvégi bevásárlás, nos az hasonló volt, hosszú sorok, de ha kreatív volt az ember, akkor gyorsabban előre jutott a sorban, – bár néha adódtak a végén kis problémák 🙂

Nézzük meg ezt a rövid videót, úgymond egy laza ráhangolódás céljából.

 Majd azután jöhet a három komolyabb film…időrendben sorban a nagyon távoli múlttól a “közeli” húszezer évvel ezelőtti korig.

Lesz pár nagyon kemény jelenet, de hát a kőkorszak az tényleg kőkemény volt… az nem a móka és kacagásról szólt, hanem állandó harc az időjárás szélsőséges körülményeivel, az akkori állatvilággal, és a többi kőkorszaki törzzsel a túlélésért.

civ7

fold

AO – Az utolsó ősember

Mikor egész klánját (párjával és kislányával együtt) lemészárolják, Ao, az utolsó életben maradt neandervölgyi úgy dönt, hogy elhagyja északot, hogy visszatérjen délre, ahol született. Az ősember célja, hogy megtalálja elveszett ikertestvérét, akitől még 9 éves korában választották el. Hosszú és kalandos útján találkozik Akival, a homo sapiens fajból származó, várandós nővel, és egy olyan egyedülálló kötődés alakul ki köztük, amely mindkettőjük életét megmentheti.

fold

A tűz háborúja

A történet 80 000 évvel a jelenkor előtt játszódik. A neandervölgyi emberek barlangját ruhátlan, szőrös testű, majomszerű lények hordája támadja meg. A támadás célja az ősemberek által őrzött tűz megszerzése, amit egyik csoport sem tud előállítani. Az ulam törzs megmaradt tagjai egy mocsárba menekülnek az őket üldöző farkasok elől. A tűz hiányában a hideg és az éhezés miatt néhányan meghalnak, a törzs létszáma vészesen lecsökken, talán egy tucat felnőtt marad életben. A törzs legidősebb embere a tűz őrzésére szolgáló alkalmatossággal három embert küld a tűz újbóli megszerzésére.

Miután egy csenevész fára menekülnek két kardfogú tigris elől (és napokig ott maradnak), a vadászok az emberevő kzamm törzs közelébe érnek, mivel a törzs tüzének füstjét messziről észreveszik. Gaw és Amoukar hangos kiáltozással és ugrálással felhívják magukra a figyelmet, így a törzs tagjait elcsalogatják a tűz közeléből, és Naohnak módja van a tűz ellopására, bár azt még mindig nagy erőkkel őrzik. Azonban sikerül megszereznie a tüzet. Az emberevő törzs két kifestett, ivaka törzsbeli cro-magnoni nőt tart fogva, egyikük alkarját már levágták, a tűznél éppen eszi valaki. A másik egy fiatal nő, Ika kiszabadítja magát az ulamok támadása után, és követi őket.

Az ivaka törzs előrehaladott kultúrát mutat. A legfontosabb, hogy a tűzgyújtást ismerik, ezen kívül ágakból fonott sátrakban laknak, lándzsavető fegyverük és égetett agyagedényeik vannak. Kommunikációjuk igazi nyelv a neandervölgyiek egyszavas kiáltozásához képest. Amikor Naoh megfigyeli, hogyan kell egy vékony, kemény ág gyors forgatásával tüzet gyújtani, rendkívül izgatott lesz.

fold

Alfa

Húszezer évvel ezelőtt az élet bizonytalan volt és átmeneti. Az ősember törzsekben élt, vadászott, tüzet rakott, és az égiekben bízott. Keda fiatal még. Először indul a törzs férfijaival vadászatra, ám egy bölény fölökleli, és egy szakadékba taszítja: társai azt hiszik, meghalt, és magára hagyják.

De ő él és élni akar. Az ellenséges világban, a vadonon keresztül elindul hazafelé. Út közben társa is akad: egy sebesült farkas szegődik mellé. A két fáradt, beteg, kiszolgáltatott lény különös barátságot köt, és egyre jobban ragaszkodnak egymáshoz.

Ilyen nem történt még az emberiség történetében. De ettől kezdve nagyon sokszor előfordul majd. Az ember rátalált a legjobb barátjára…

fold

Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érdekes volt számodra pár információ. Látogasd meg ezt a további néhány oldalt is! 

bar.

A történelem órákon azt tanultuk hogy régen az ősemberek mind barlangokban éltek. Sokszor elmondták, én meg gondolkoztam a dolgon… Aztán egyszer már azért csak úgy spontán felálltam a padban az egyik ilyen ismétlődő alkalommal az órán és jó hangosan megkérdeztem: -” Tanár úr, és aki nem kapott barlangot? “- az osztály persze visított, dőlt mindenki a nevetéstől, már megint mit ki nem találok, milyen jó viccet…én meg vihettem ki “már megint ” az ellenőrzőmet amibe kaptam… – de nem barlangot, hanem egy újabb karót 🙂

Azóta kis idő eltelt, ma már tudom a választ erre a kérdésre, habár pld. a hiányzó láncszemre még nem, de az egy másik téma és blog lesz majd.

Információ: Ha nincs saját barlangod

fold

Az Északi Sentinel-sziget az Andamán- és Nikobár-szigetek délnyugati partvidékéhez közel fekvő, mindössze 72 négyzetkilométeres, szinte egészében erdővel borított, fehér homokos tengerparttal rendelkező, korallzátonyokkal körbevett, festői szépségű sziget, a szentinelézek otthona, valódi paradicsom.

Egyes antropológusok véleménye szerint a Bengáli-öbölben élő, szokatlanul sötét bőrű nép tagjai közvetlen leszármazottai az Afrikából kirajzó első embercsoportoknak és akár már 60.000 éve lakják foggal körömmel védett szigetüket.

Lándzsák, dárdák és kések mellett egy jókora vesszők kilövésére alkalmas laposíjat is használnak. Hogy ki volt az első olyan aki összetalálkozott velük de szerencséjére élve menekült ki a karmaik közül, nos arról bizony eddig még nem tudni, az viszont eléggé beszédes hogy a tengerészek már az ókorban sem szívesen merészkedtek az Andamán- és Nikobár-szigetek közelébe.

További törzsek a térségben:

Nagy-Andamániak – ma már csak 40 fő, de egykor a legnépesebb törzs az 1860-as években estek áldozatul a britek megjelenésével elterjedt járványoknak. Az elveszettnek hitt törzset 1968-ban megtalálták a Strait szigeten.

Onges-törzs – 10 fő, a Kis-Andamán szigeten; jelenleg két településük van, félnomád életmódot folytatnak, gyűjtögetésből élnek. Minden barátkozási kísérletnek ellenálltak.

Jarawaiak – 266 fő, a Középső- és Déli-Andamán sziget nyugati partjain élnek. Hagyományosan ellenségesek minden kapcsolatfelvétellel szemben, ám nemrégiben a törzsön kívüliekkel is kapcsolatba léptek.

Sentinelik – 100 fő, North-Sentinel szigeten laknak. A világ valószínűleg legelszigeteltebb népcsoportja, biológiai és kulturális értelemben egyaránt. Ellenségesek a törzsön kívüliekkel, eddig egyáltalán nem sikerült felvenni velük a kapcsolatot.

Shompenek – 250 fő, a térség egyetlen mongoloid törzse. A Nagy-Nikobar szigeteken élnek, félnomádok, vadászatból és halászatból tartják fenn magukat.

További törzsek a Föld bolygón:

Mára talán meglepő, hogy egyáltalán vannak még a világnak olyan pontjai, ahol érintetlen környezetben, mindentől elszigetelve egész törzsek élnek. Pedig valójában viszonylag sok ilyen csoport található még a Földön.

Világszerte több mint száz olyan törzs létezik, amely elszigetelten él.

amasoharom

A legtöbben Új-Guineában és Dél-Amerikában találhatóak, Brazíliában a kormány 77 ilyen őslakos csoportot tart számon, Peruban körülbelül tizenötöt, néhány tucat lehet Indonéziában, kettő India partjainál, és még néhány Malajziában és Közép-Ázsiában is. Pontos számokat azonban nem tudni róluk.

0c4b5-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Információ: Ahol megállt az idő – Kőkorszak a XXI. században

fold

futurenegy

future,

ufoido

Üdvözlet Kedves Látogató!

Most elindulunk egy időutazásra, emberi léptékkel nehezen felfogható időskála lesz amin utazunk.  Ahol nem évszázadok, évezredek, hanem 10-30 millió év egy beosztás. Nagy távolságok, méretek és hatalmas erők, csodálatos élőlények, helyszínek, valamit érdekes információk várnak ránk.

Térben és időben nagy utat fogunk megtenni a Föld születésétől egészen a távoli jövőig.

Időkapu | Múlt – Jövő

gombhat

cropped-c682a-ship6

NATURE IS BEAUTY
BEAUTY IS NATURE
WE ARE ENGINEERS
BUT WHO ENGINEERED US?

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

 THANK YOU FOR VIEWING!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s