3 Awesome Inventions For Sale | 3 Fantasztikus Találmány Eladó

imnvip

日安 * Good afternoon * Buenos días * Bonjour * Bom dia * Guten tag * Добрый день * Buon giorno * こんにちは * İyi günler * Selamat siang * नमस्ते * Goeiedag * Καλημέρα * نهارك سعيد * Sabah el fol * Dzień dobry * Bonan tagon * Selamat sore * Jó Napot * Gudden dag * God dag *

Welcome! We’re glad you’re here!

First of all we would like to thank everyone for their cooperation and attention, connections from all over the world.

Intercontact is an international business network for manufacturers, exporters, importers, wholesalers and worldwide service providers.

We would like to call your attention the hereunder business opportunities, arrived from our Intercontact business network members.

We are looking for a buyer for the inventions, but possible also anyone as a co-owner company or individual, who sees a business opportunity in them.

Contact with Fire Off 2000 fire extinguishing agents has already taken place with Australian, Greek and US partners, but personal negotiation has been suspended due to the virus situation.

Great things are achieved through continued persistence and dedication.

Business relationships, projects, business proposals, investing, trade. Everything all together on these spot.

network22

Elsősorban vevőt keresünk a találmányokra de résztulajdonosként is bevásárolhatja magát cég vagy magánszemély aki lát bennük üzleti lehetőséget.

Kapcsolat felvétel a Fire Off 2000 tűzgátló anyag kapcsán már megtörtént ausztrál, görög és amerikai partnerekkel, azonban a személyes tárgyalások a vírus helyzet miatt felfüggesztésre kerültek.

imntumblr

sale

3 Awesome Inventions For Sale
3 Fantasztikus Találmány Eladó

rec3

7122f-zzzzzhun

OIL SEPARATOR – OLAJ LEVÁLASZTÓ

A berendezés megalkotásának célja, hogy az olajkiömlésekkel járó természeti károkat fel tudjuk számolni. Ezeknél a baleseteknél a leginkább kezelhetetlen probléma a vízfelszínen elterülő szénhidrogén szennyeződés.

Eljárásunk szerint a merülő falakkal lokalizált tengerfelületről leszivattyúzzuk a szennyezett vizet és  a modulban lévő keverő kamrába juttatjuk ahol ellenőrzött körülmények között a leghatékonyabb keveredését tudjuk biztosítani a szorbenssel. Az optimális keveredés feltételei a következők:  áramló folyadékok mennyiségének, nyomásának és hőmérsékletének folyamatos mérése.

A speciális keverő térbe injektoron keresztül jut nagy nyomással habosítva a kötőanyag. A habos halmazállapot elérése érdekében meghatározott hőmérsékletre van szükség, ezt biztosítja a gép 2 db 300 literes fűthető keverő egysége. Így többszörösére növeljük az aktív felületet, csökkentjük és ez által a szükséges anyag mennyiséget közel felére.

Méréseink szerint az olajosvíz-reagens tömegaránya 70-30 +- 5%. Ezután a már tökéletes elegy vízzel teli tartályba kerül aminek a felszínéről folyamatosan távolítja el a szűrőrendszer a már szilárd szénhidrogén származékokat. A hátramaradt víz nyomokban sem tartalmaz már olajat   így a tengerbe vissza engedhető. A megkötött szennyeződés ezután a helyszínről elszállítható, és megfelelő technológiát alkalmazva. szét választható ami után teljes értékű olajat valamint bármennyiszer újra felhasználható reagenst nyerünk vissza.

A prototípus teljesítménye percenként 20 liter olajos víz megtisztítása. Hasonló kaliberű egység megépítése nagyobb darabszám esetén, a bonyolult és drága vezérlő egységet is belekalkulálva, nagyságrendileg 10 ezer euró alatt tartható. A teljesen zárt technológia szavatolja a kizárólagosságát a szakmában, valamint technológiai nóvumként védhetővé teszi.

cb506-zzzzzeng

OIL SEPARATOR

The purpose of the equipment is to eliminate the environmental damage caused by oil spills.

The most unmanageable problem in these accidents is hydrocarbon contamination on the water surface. According to our procedure, the contaminated water is pumped from the sea surface localized with submersible walls and transferred to a mixing chamber in the module where under controlled conditions the most effective mixing with the sorbent can be ensured.

The conditions for optimal mixing are: continuous measurement of the amount, pressure and temperature of the fluids. The binder material is foamed under high pressure and enters the special mixing space through an injector, A specific temperature is required to achieve a foamy state, provided by the 2 machine’s 300 litre heated mixing unit. Thus, the active surface is multiplied several times, and the amount of material required is reduced by nearly half.

According to our measurements, the weight ratio of oil-water reagent is 70-30 + – 5%. The perfect mixture is then placed in a tank filled with water, which removes the solid hydrocarbon derivatives from the filter system continuously.  The remaining water does not contain any trace of oil and can be released back into the sea. The settled dirt can then be removed from the site, and using the right technology. separable after which complete oil and recoverable reagent any number of times.

The prototype has the capacity to purify 20 litres of oily water per minute. Building a unit of similar calibre for a larger number of units, including the complex and expensive control unit can be kept under 10 thousand euros. Fully enclosed technology guarantees exclusivity in the industry and makes it protected as a technological novelty.

imntumblr

7122f-zzzzzhun

Glycol Free Antifreeze GFA

MODERN KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMLÉLET FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ALKOTTUK MEG A GLIKOL MENTES ÉPÜLET ÉS EGYÉB GÉPÉSZETI HŐKÖZLŐ FOLYADÉK TERMÉKÜNKET 

Miben különbözik a glikoltartalmú termékektől?

–  Szállítás nem ADR köteles
–  Az elhasznált, lecserélendő folyadék nem minősül veszélyes hulladéknak, nem igényel különleges bánásmódot, gyakorlatilag a lefolyóba önthető.
–  Megvan az elvi lehetősége, hogy műszaki hiba estén az ivóvíz hálózatba bekerül, a glikoltartalmú keverék és súlyos mérgezést okozhat. A mi termékünk ezt a veszélyt kizárja!
–  Gyártása során nincs szükség fokozott egészségvédelmi intézkedések betartására, amik nagymértékben növelnék a költségeket
–  Jelenlegi önköltségi árát bőven 1 euró/liter alatt lehet tartani.

Még egy nem mellékes megjegyzés: világújdonság, nem alkalmazzák sehol.

Van még egy változata, repülőgépek indulás előtti jégtelenítésére. Kanadában megadták rá a minőségi bizonyítványt.

A világ vezető légitársaságai
– Lufthansa
– British Airways
– Air France
– Qatar Airways
– Delta Air Lines
– KLM
– stb… éves szinten dollár milliókat költenek a repülőgép flottájuk jégmentesítésére. A termék amellett hogy nem környezet szennyező az előállítási és szállítási költségei jóval alacsonyabbak mint a hagyományos káros anyagot tartalmazó fagyálló folyadékok.

cb506-zzzzzeng

Glycol Free Antifreeze GFA

WE HAVE DEVELOPED OUR GLYCOL-FREE BUILDING AND OTHER ENGINEERING HEAT TRANSFER FLUID PRODUCT BASED ON A MODERN ENVIRONMENTAL APPROACH

How is it different from glycolic products?

–  Shipping is not subject to ADR
–  Used liquid to be replaced does not qualify as hazardous waste, does not require special treatment, it can practically be poured down the drain.
–  There is a theoretical possibility of a technical failure when the glycolic mixture gets into the drinking water network, which can cause serious poisoning. By using our product this danger is eliminated!
–  During manufacturing, there is no need for increased health protection measures, which would greatly increase costs
–  Current cost price can be kept well below EUR 1/litre.

One more considerable note: it is deemed a novelty worldwide, not applied anywhere.

There is another version for de-icing aircrafts before departure. In Canada, it was awarded a quality certificate.

The world’s leading airlines:
– Lufthansa
– British Airways
– Air France
– Qatar Airways
– Delta Air Lines
– KLM
– etc … spend millions of dollars each year on de-icing their aircraft fleet. The product, while not polluting the environment, has significantly lower production and shipping costs than conventional antifreeze fluids containing harmful substances.

imntumblr

7122f-zzzzzhun

FIRE OFF 2000

Tűzoltó és tűzgátló folyadék tűzoltásra és  tűzmegelőzésre.

Bevezető:

A FIRE OFF 2000 fantázia nevű találmány (továbbiakban Termék ) alkalmas tűzmentesítésre és tűzoltásra.

A termék olyan lángmentesítő készítmény (tűzálló folyadék ), amellyel a védendő tárgyak felületén teljesen összefüggő záró réteg képezhető, amely láng kialakulását vagy továbbterjedését hatásosan gátolja. Emellett a készítmény stabilan, tulajdonságainak megtartásával tárolható és nem toxikus. Környezetbarát anyag, amely a felhasználást követően a természetben bizonyos idő elteltével biológiailag lebomlik.

A Termékjellemzői:

A Termék nem toxikus, nem tűzveszélyes, stabil szerkezetű anyag , mely felhasználás után a természetben lebomlik. Nagyrészt a szilikátok családjába tartozó anyagokból áll. A készítmény stabilitása miatt nem igényel különleges bánásmódot, tartályban, normál tárolás esetén évekig felhasználható marad.

A Termék hatásmechanizmusa a következő: A felvitt Termék a felületen száradás vagy hő hatására filmszerű bevonatot képez és gyorsan megköt, amely megakadályozza a kezelt anyag oxigénnel való érintkezését, így annak gyulladása vagy továbbégése meghiúsul.

A Termék előállítása minimális műszaki felkészültséget igényel, és alacsony erőforrás igényű technológiával zajlik, mely gyakorlatilag a terméket alkotó komponensek adagolásából és keveréséből áll. A gyártó kapacitás szinte bárhová telepíthető , ahol az előállításhoz (keverés) szükséges csekély energiamennyiség biztosítható.

A termék előállítási ára 0.5 euró/liter

A Termék tárolása és szállítása a szokásos költségeken kívül többlet ráfordítást és speciális műszaki megoldásokat nem igényel.

Biológiai hatás:

A Termék környezetre veszélytelen , nem toxikus anyag. Hatékonyság:

A Termék literenként 1m2 felület kezelésére elegendő. A Termék felhasználástól függően vízzel hígítható.

A felvitelt követően a Termék azonnal kifejti hatását.

Gyártás és felhasználás:

A Termék alapjául szolgáló anyagok a világ szinte bármely pontján ipari mennyiségben beszerezhetők.

A Termék előállítása különös felkészültséget nem igényel, a komponensek megfelelő arányú keveréséből (és szükség esetén egységcsomagolásából) áll.

Az elkészült Termék speciális tárolási igényeket nem támaszt, szokásos tárolás esetén évekig felhasználható.

A Termék szállítása tartálykocsiban a szokásos módon elvégezhető, Pl. tűzoltó gépjárműben.

Alkalmazása:

A Termék alkalmazása úgy történik, hogy a veszélyeztetett vagy már lángra lobbant tárgyakra vagy növényekre a Terméket porlasztással, locsolással felvisszük.

Erdőtűz estén a környezetet és a szél sebességét figyelembe véve az égő erdőtől minimum 50 méter távolságra egy 5-20 m sáv alapos átpermetezése általában elegendő a tűz megfékezésére. A Termék kiszórása tartályok lehelyezésével és kézi permetezéssel, valamint megfelelő porlasztási technológiával légi úton valósítható meg.

A videóban a Fire Off 2000 tűzgátló anyag bemutatását láthatják olyan gyúlékony anyagokon mint papír, szalma, fenyőfa, osb lap, fenyődeszka ház. A videóból meggyőződhet arról, hogy a Fire Off 2000 tűzgátló anyag az ilyen gyúlékony anyagokat is megvédi a tűztől. 

cb506-zzzzzeng

FIRE OFF 2000

Fire-extinguishing and fire-fighting fluids for firefighting and fire prevention.

Introduction:

The invention with the fantasy name FIRE OFF 2000 (hereinafter Product) is suitable for fire extinguishing and firefighting.

The product is a flame retardant (fireproof liquid) that can be used to form a fully coherent barrier layer on the surface of objects to be protected, effectively preventing flame formation or spread.

In addition, the product is stable to be stored, while preserving its features and it is non-toxic. It is an environmentally friendly material which, after use, is naturally biodegradable over time.

Product Features:

The product is a non-toxic, non-flammable substance with a stable structure that will naturally degrade after use. It consists mainly of materials belonging to the family of silicates. Due to the stability of the product it does not require special handling and remains usable with normal storage in tanks for years. The mechanism of action of the Product is as follows: The applied Product forms a film-like coating upon drying or heat and quickly sets which prevents the treated material from contacting with oxygen, thus preventing its ignition or more burn.

The manufacturing of the Product requires minimal technical skill and low-resource technology, which essentially consists of adding and mixing the components of the Product. The production capacity can be installed almost anywhere where the small amount of energy required for production (mixing) can be provided.

The production price of the product is EUR 0.5/litre

Storage and shipping of the Product does not require any extra expense and special technical solutions beyond the usual costs.

Biological impact:

The Product is environmentally friendly, non-toxic.

Efficiency:

The Product is sufficient to handle 1sqm per litre. The Product may be diluted with water depending on use.

At the time of application, the Product has immediate effect.

Production and application:

The materials on which this Product is based are commercially available in virtually any location in the world.

The manufacturing of the Product does not require any special preparation from the proper mixing of the components (and unit packing if necessary).

The finished Product does not require any special storage requirements and can be used for years under normal storage conditions.

Shipping of the Product can be carried out in the usual way in a tanker, eg in a fire engine.

Application:

The product is applied by spraying or pulverisation of the product on exposed or flammable objects or plants.

In the event of a forest fire, taking into account the environment and the wind speed at a distance of at least 50 meters from the burning forest, a thorough spraying of a 5-20 m strip is usually sufficient to contain the fire. Product spraying by placing tanks and manual spraying, and may be accomplished by aerial pulverisation technology.

The video shows hows the Fire Off 2000 fire retardant material works on flammable materials such as paper, straw, pine, OSB (Oriented Strand Board) and pineboard house. Watch the video and make sure that the Fire Off 2000 fire retardant material also protects such flammable materials from the fire.


MORE INFORMATION CAN BE FOUND AT INTERCONTACT LTD

imnfoto

Business and Investment Opportunities

block4

Intercontact is an international business network  for manufacturers, exporters, importers, wholesalers and worldwide service providers.

zskerd

Broke people always ask me “How much will it cost me?”
Successful people always ask me “What will it profit me?”
IMN Business and Investment Opportunities

imntumblr

solar

We are looking for operational solar power plants and small wind farms up to 3MW open for sale in EU.

imntumblr

viz

VERY GOOD DEAL!  Mineral Water Bottling Plant For Sale

imntumblr

recycl

45 YEARS EXPERIENCE IN THE PLASTIC INDUSTRY | Recycling know-how for sale

imntumblr

Microcontroller Operated Fish Feeder System for Intensive Fish Farms – NEW PRODUCT FOR GLOBAL MARKETS

imntumblr

kastelkilenc

Castle for sale ( built in 1810 ) now very favorable price!

imntumblr

robotkek

gombt

FUTURE TECHNOLOGIES | THE FUTURE

2025 | coming soon the robot marketing and 3D Internet, hologram shops, robots, cyborgs, responsive tech and wacky self-moulding objects, etc. after the AI……

Intercontact  Business Opportunities – FOLLOW US ON WORDPRESS
IMN Business Development – Innovations & Future Technology

imntumblr

femhat

Manufacturer Companies & High Quality Products (20 Companies) – Herstellerfirmen und qualitativ hochwertige Produkte (20 Unternehmen)

imntumblr

marsjarmu

Industrial Automation – Robotic Application

imntumblr

femkem

The Petroleum Industrial Furnace Contractor Ltd

imntumblr

kamionok

Fitted tarpaulin covers for vehicles and structures  EN – DE – FR – HU – RO

imntumblr

tech.

Multinational company looking for distributors  EN – DE – RU – HU

imntumblr

Industrial Automation Systems. Excellent manufacturing partner!  EN – DE

imntumblr

fh

PLANNING, PROGRAMMING, PRODUCTION, SERVICE | PLANUNG, PROGRAMMIERUNG, PRODUKTION, SERVICE

imntumblr

femal

Metal Industrial Company Introduction EN – DE – HU

imntumblr

innova

dim4

imn30

IMN is also available on these other websites:

FACEBOOK LINKEDIN TWITTER APSENSE TUMBLR
LIVEJOURNAL BEFILO PINTEREST INSTAGRAM WEBTALK
NETBOARD IBOTOOLBOX YOUTUBE MEDIUM MARKETHIVE
VKONTAKTE BLOGSPOT EC21 BLEBLETO CRUNCHBASE
SLIDESHARE BARK XING INTERCONTACT WORDPRESS

intercontact.png

future22

gombv

interglo

*  如需更多信息请查阅我们的网站 * Welcome to our website * Bienvenue sur notre page d’accueil * Bienvenidos a nuestro sitio web * Добро пожаловать на наш веб-сайт * Willkommen bei Intercontact * Benvenuti sul nostro sito web * Witamy na naszej stronie * Bine ati venit pe pagina noastra * Vitáme vás na nasej webovej stránke * Üdvözöljük honlapunkon *

Thank you to all our visitors from these countries!

zaszlok

Collected Flags of Intercontact Website Visitors from 1997

First of all we would like to thank everyone for their cooperation and attention, connections from all over the world. 

Intercontact Business Development since 1990

Die Welt verändert sich ständig, wenn du nicht folgst, bleibst Du hinten.

Intercontact Geschäftsentwicklung seit 1990

Intercontact is an international business network for manufacturers, exporters, importers, wholesalers and worldwide service providers.

Established in 1990, our company, Intercontact Marketing Network Ltd., is a  business organization, whose main aim is to help companies find appropriate business partners, manufacturers and explore investment opportunities.

Intercontact company website on Internet since 1997 work continuously

Business relationships, projects, business proposals, investing, trade. Everything all together on these spot.

dim,

interenergy

More information & business opportunities CN-EN-DE-FR-RU-IT-ES-HU

imn23

IMN Business Development  CN – EN – DE – FR – RU – IT – ES – HU

Follow us on:  

https://www.linkedin.com/company/h-mor-aut-h-z-kft-   https://www.xing.com/xbp/pages/intercontact-marketing-network-ltd            Twitter    webtalk      

gombh

WPT

Collected Flags of WordPress Visitors from 2017WP207Z

Countries missing from map | Faltan países en el mapa | Pays manquants sur la carte

First of all we would like to thank everyone for their cooperation and attention, connections from all over the world.

Thanks to all our visitors from 207 countries and territories.

Gracias por todos nuestros visitantes de 207 países y territorios. – Merci à tous nos visiteurs de 207 pays et territoires.

gömb

planet5

Save the Planet Earth!  Business Opportunity | Innovations & Future Technology

Renewable Energy – Water Management – Cleantech – Ecosystem – Biogas and Biofuels – Projects – Innovative Technologies

gombhat

cropped-c682a-ship6

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

 Thank you for viewing!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s