Idegen világok hangjai

Solar System (artist's impression)

Félelmetes – különleges – egyedi hangok. Tegyünk egy rövid körutazást és hallgassuk meg az idegen világok által kibocsájtott rezgéseket, a bolygók és csillagok zenéjét.

Megalkotott a NASA olyan speciális eszközöket, melyekkel észlelni tudta, és azt követően az emberi fül számára is hallható módon lejátszhatóvá tette a bolygók és a csillagok által kibocsátott elektromágneses rezgéseket.

A világűrben elektromágneses rezgések formájában létezik a hang. Speciális berendezések segítségével a NASA űrszondái plazma hullám antennákat használtak, hogy rögzítsék az emberi hallás teljes tartományán belüli rezgéseket.

A rögzített hangok a napszél, az ionoszféra és a planetáris megnetoszféra töltött elektromágneses részecskéinek kölcsönhatásából származnak.

NAPRENDSZER

v4

Mercury
Venus
Earth
The Moon
Mars
Phobos (Mars’s moon)
Jupiter
Europa (Jupiter’s moon)
Ganymede (Jupiter’s moon)
Io (Jupiter’s moon)
Callisto (Jupiter’s moon)
Amalthea (Jupiter’s moon)
Metis (Jupiter’s moon)
Himalia (Jupiter’s moon)
Elara (Jupiter’s moon)
Carme (Jupiter’s moon)
Saturn
Titan (Saturn’s moon)
Enceladus (Saturn’s moon)
Uranus
Miranda (Uranus’s moon)
Neptune
Triton (Neptune’s moon)
Pluto
Sun

galax

PULZÁROK

pulsar1

A pulzárok a világegyetem világítótornyai: olyan rendkívül sűrű csillagokról, egykori hatalmas csillagok maradványairól van szó, amelyek rendkívül gyorsan forognak, és közben erős jeleket sugároznak az űrbe.

A pulzárok egy osztálya a milliszekundumos pulzárok, melyek másodpercenként több száz fordulatot tesznek.

Erős gravitációjuk miatt környezetükben nagyon furcsán viselkedik a téridő, így például az égitest velünk ellenkező irányba néző oldalára is rálátunk, mivel innen is érkezik sugárzás felénk. A téridő ilyetén torzulása miatt a pulzár enyhén nagyobbnak is tűnik a valóságosnál

A szupernóva-robbanás után nem pusztul el minden anyag, marad vissza törmelék is a neutroncsillag körül az egykori csillagból. Ebből kisebb és nagyobb égitestek is keletkezhetnek.

De például egy kisbolygó bezuhanását itt már nem becsapódó tűzgolyóként kell elképzelni. A neutroncsillag millió fokos felszínéről eredő sugárzás és a mágneses tér gerjesztette áramok hője gyorsan elpárologtatják a túl közel kerülő kisbolygót vagy törmelékcsomót. Vigyázat, a pulzárt ne tévesszük össze a fekete lyukkal.

pulsar

galax

A rendkívül távoli pulzárok által kibocsátott jeleket a csillagászok zenei hangokká alakították át, mivel mindegyiknek saját frekvenciája van. Az orosz űrügynökség, a Roszkoszmosz által készített videó pedig együtt szólaltatja meg a gyorsan forgó neutroncsillagok hangját.

A gyors pörgés lehetővé teszi számukra, hogy a világítótornyokhoz hasonlóan erős elektromágneses sugárnyalábbal söpörjenek végig az égbolton. Ezért a földi megfigyelőnek úgy tűnik, hogy folyamatosan villognak.

Az általuk kibocsátott jelek frekvenciáját, melyeket az orosz Spektr-R rádióteleszkóp, vagy más néven RadioAstro rögzített, hanghullámokká alakították át, így mindegyik pulzár saját egyedi hanggal rendelkezik. A legjelentősebb ismert pulzárok között vannak olyanok, amelyek másodpercenként több százszor fordulnak meg.

A pulzárokból származó jelek felhasználhatók időmérőkként és referenciapontokként a műholdak számára. A hangsorozat a Radioastron projekt Spectrum-R űrteleszkópjának adatain alapul.

galax

milky,

Legszélsőségesebb bolygók, extrém helyek az Univerzumban

galax

Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érdekes volt számodra pár információ.
Látogasd meg ezt a további néhány oldalt is! 

ufoido

Lépjünk be az Időkapun és irány a Föld, néhány érdekes információ és látnivaló vár ott ránk.

fold

space.

Időutazás

Most elindulunk egy időutazásra, emberi léptékkel nehezen felfogható időskála lesz amin utazunk.  Ahol nem évszázadok, évezredek, hanem 10-30 millió év egy beosztás. Nagy távolságok, méretek és hatalmas erők, csodálatos élőlények, helyszínek, valamit érdekes információk várnak ránk.

Térben és időben nagy utat fogunk megtenni a dinoszauruszok korszakától egészen a távoli jövőig, amint az a blog címéből is kitűnik.

Időutazás | Dinoszauruszok – Kőkorszak – Piramisok – Robot Evolúció – Látogatók – Intergalaktikus Utazás

fold

kvantum

Kvantummechanika

A kvantumfizikában teljesen más törvények vannak mint a makrovilágban. A kvantummechanika szerint egy részecske egyszerre több helyen lehet. A részecskék a mérés és megfigyelés alapján döntik el adott pillanatban, hogy hol legyenek, ráadásul az összhang fenntartása érdekében fénysebességnél gyorsabban küldenek egymásnak üzenetet. Ez minden idők egyik legnagyobb megoldatlan tudományos és filozófiai titka.

Kvantummechanika

fold

Kapcsolódó kép

A negyedik dimenzió

4D-ben a tárgyakat nem pontok, vonalak vagy akár felületek határolják, hanem térfogatok. A 3D-s tárgyakat felszínük alakjából azonosítjuk. A 4D-s tárgyak szerkezetével kapcsolatos legtöbb információ azonban a burok belsejében rejlik.

dim,

Ha egy 4D-s lény a hiperkockára néz, tekintete először a kocka belsejére esik, nem magára a burokra. A burok csak mellékes, a kép belseje számít igazán.

A negyedik dimenzió

fold

a0033

Kőkorszak vagy űrhajó

A CIVILIZÁCIÓK TECHNOLÓGIAI FEJLETTSÉGE, ALAPVETŐEN HAT FOKOZATBAN

Ez a besorolás az energiahozzáférés mellett a tudás birtoklását is elég jól jelzi. A két szempont az energiatermelés és a technológiai fejlettség, amelyek egymással szoros összefüggésben vannak: minél több felhasználható energiával rendelkezik egy adott civilizáció, annál gyorsabban tud fejlődni a technológia, és minél fejlettebb a technológia, annál hatékonyabban tudják kitermelni az energiát.

I. típus: civilizáció, amely a lakóhelyéül szolgáló bolygóra szórt csillagenergiát hasznosítja
II. típus: szupercivilizáció, amely saját csillagának energiáját teljes egészében hasznosítja
III. típus: szupercivilizáció, amely a saját galaxisának teljes energiáját uralja és hasznosítja
IV. típus: univerzum szintű civilizáció, amely az egész világegyetem energiaforrásai felett rendelkezik
V. típus: multiverzum civilizáció, amely uralja az egész multiverzumot, az összes létező univerzum minden energiája a rendelkezésére áll
VI. típus: legfelsőbb szintű civilizáció, amely felette áll az időnek és a térnek, így képes akár új univerzumokat is létrehozni

Kőkorszak vagy űrhajó

fold

marsfold

2 Bolygó | 2 Jövő

Aki és ami ezt leközölte az már ezt megelőző időszakra közel 80% találati pontosságot ért el. Ez már nem a “szerencsés véletlen” kategóriába sorolható.

2 Bolygó | 2 Jövő

fold

We love ❤️ Milky Way | We love ❤️ Pleiades | We love ❤️ Laniakea 

univ3

Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds

5d194-planet3

Az intergalaktikus utazás a galaxisok közötti hipotetikus, ember nélküli vagy pilóta nélküli utazás. Saját galaxisunk, a Tejút és még a legközelebbi szomszédaink pld. az Androméda (2,5 M fényév) között is a hatalmas távolságok miatt minden ilyen vállalkozás technikailag sokkal igényesebb lenne, mint a csillagközi utazás. Az intergalaktikus távolságok nagyjából százezrekkel (öt nagyságrenddel) nagyobbak, mint a csillagközi társaik.

A Föld bolygón lakva mi magunk is komplett Naprendszerestül egy galaxisban vagyunk amelyet Tejútrendszernek nevezünk. Galaxisunk fizikailag semmiben sem különbözik a többi spirálgalaxistól, pusztán a Földről észlelt látványa más a megfigyelői pozíciónk miatt.

A Nap ugyanis a Tejútrendszer lapos, nagyjából néhány ezer fényév vastag korongjában található nagyjából félúton – kb. 25.000 fényévre – a látható korong középpontja és annak széle között. A korong átmérője 100.000 fényév méretű.

Ha ezekkel a méretekkel összehasonlítjuk Naprendszerünk méretét, pld. a Nap és a Kuiper-öv két fényórás távolságát, egyszerűen megállapítható hogy bolygórendszerünk milyen apró, pontszerű kis helyet foglal el ebből a korongból. Tehát 100.000 fényév aránylik a 2 fényórához! Belátható hogy a mostani rakéta technológiával még a saját galaxisunk elhagyására sincs esély, ezért más működési elven alapuló technológiákat kell kidolgozni.

Ezeket az intergalaktikus utazásra javasolt módszereket fogjuk röviden áttekinteni a blogban.

Fénynél lassabb utazás:
Személyzet nélküli utazás / Emberi tudattal rendelkező gépek.
Személyzettel történő utazás / Hibernáció. Fúziós torlósugár-hajtómű.

Fénysebességű utazás:
Teleportáció.

Fénynél gyorsabb utazás: Warp drive, térbuborék, helyi tér-idő, féregjárat, hipertér, térugrás, dimenzió váltás.

Intergalaktikus Utazás | Intergalactic Travel – Alien Worlds | Welcome to ITAW

fold

robotkek

FUTURE TECHNOLOGIES

Coming soon the robot marketing and 3D Internet, hologram shops, robots, cyborgs, responsive tech and wacky self-moulding objects, etc. after the AI…

kobot4

gombh
airport

Smart Airports | EU Call for Proposals

planetearth

space4

Space traffic management | Funding & tender opportunities

gal

spacei1

HOW IT WORKS: The International Space Station

moon

hold

Space Robotics Technologies | EU – Horizon 2020

mars,

marstimel

mars9

2020s – 2030s – 2040s – 2050s – 2060s – 2070s – 2080s – 2090s – 22nd century

Mars Colonization Timeline

gombh

We love ❤️ Earth | We love ❤️ Mars | We love ❤️ Space 

planets,

We love Earth | We love Mars | We love Space 

gömb

planet5

Save the Planet Earth!  Business Opportunity | Innovations & Future Technology

Renewable Energy – Water Management – Cleantech – Ecosystem – Biogas and Biofuels – Projects – Innovative Technologies

gombhat
cropped-c682a-ship6

再見 * Goodbye  *  Adiós * Au revoir  * Adeus * Auf Wiedersehen * До свидания * Arrivederci  * さようなら * Güle güle * Selamat tinggal *  नमस्ते  * Totsiens * Αντίο *  معالسلامة  * Tot ziens * Adiaŭ * Kwaheri * Do widzenia * Viszontlátásra *

 Thank you for viewing!

Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük érdekes volt számodra pár információ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s